Till innehåll på sidan

Studentprojekt inleder samarbete med UNOPS

Studenter från KTH Climate Action Centre på besök hos UNOPS.
Studenter från KTH Climate Action Centre på besök hos UNOPS.
Publicerad 2023-04-06

I det första samarbetet mellan KTH Climate Action Centre och UNOPS utvecklar studenter från centret en modul för klimatåtgärder för UNOPS ”sustainABLE”-verktyg. Modulen ska hjälpa ingenjörer, chefer och operatörer att anpassa sina projekt till de globala hållbarhetsmålen.

KTH-studenterna Simon Román och Louise Wernersson besökte huvudkontoret för UNOPS (United Nations Office for Project Services) i Köpenhamn som en del av sitt examensarbete med Climate Action Centre. Simon och Louise arbetar med att utveckla en modul för klimatåtgärder som ska ingå i UNOPS ”sustainABLE”-verktyg, som är utformat för att hjälpa praktiker att anpassa projekt till målen för hållbar utveckling under hela infrastrukturlivscykeln.

Simon Román och Louise Wernersson
Simon Román och Louise Wernersson.

Deras examensarbete kommer att göra det möjligt för projektplanerare, ingenjörer, chefer, operatörer och andra utövare att identifiera att anpassa aktiviteter till klimatåtgärder. De kommer också att ha möjlighet att träffa projektledare som arbetar med UNOPS projekt kring energitillgång i länderna i det globala syd för att testa deras verktyg och metoder.

Detta är det första samarbetet mellan KTH Climate Action Centre och UNOPS. Organisationerna kommer att arbeta tillsammans med framtida initiativ för att integrera klimatåtgärder i infrastrukturprojekt och för att länka samman den akademiska forskningen med praktikergemenskaper.

Läs mer om ”sustainABLE” på sustainable.unops.org