Till innehåll på sidan

The Handbook on Climate Change and Technology publicerad

Photograph of Frauke Urban
Frauke Urban
Publicerad 2024-01-14

Den nyligen publicerade boken Handbook on Climate Change and Technology är redigerad av forskare från KTH och visar hur teknologi kan underlätta övergångar till hållbara samhällen. Boken är ämnad att vägleda både akademiker och beslutsfattare.

The Handbook on Climate Change and Technology presenterar den senaste kunskapen om teknologisk innovation för anpassning och begränsning av klimatförändringar. Genom att se bortom tekniska lösningar bygger den också på ekonomi, politik och sociologi för att undersöka hur modern teknologi kan bidra till effektiva och socialt rättvisa hållbarhetsförvandlingar. Handboken är nyligen publicerad och hävdar att vi har de teknologier och policyinstrument som krävs för att mildra och anpassa oss till klimatförändringarna. Dock måste stödet på socioekonomisk och politisk nivå öka för att möjliggöra storskalig implementering.

The Handbook on Climate Change and Technology kommer vara väsentlig läsning för akademiker och studenter inom klimat, energi, hållbarhet, samt miljöstyrning och reglering. Den kommer också vara en ovärderlig resurs för praktiker och beslutsfattare som söker en djupare förståelse för teknologins roll i hållbarhetsförvandlingar.

Handboken redigerades av två forskare från KTH. Frauke Urban, professor vid Institutionen för Industriell ekonomi och organisation (INDEK), Kungliga Tekniska högskolan KTH, och Johan Nordensvärd, docent vid Institutionen för Industriell ekonomi och organisation (INDEK). Boken kan hittas genom följande länk: www.e-elgar.com/shop/gbp/handbook-on-climate-change-and-technology-9781800882102.html