Avdelningen för reglerteknik

Reglerteknik innefattar utbildning, forskning och samverkan inom modellering, identifiering, reglering, lärande och optimering av dynamiska system. Säker reglerteknik baserat på återkoppling är en förutsättning för ett digitaliserat hållbart samhälle. Detta innefattar allt från klimatsmarta energisystem till självkörande bilar.

Avdelningen för reglerteknik är en del av skolan för elektroteknik och datavetenskap  vid KTH. För mer information om avdelningen hänvisar vi in på vår engelska webbsida .

Forskningsområden

Kalender