Till innehåll på sidan

Om avdelningen

Avdelningen för reglerteknik är en av 16 avdelningar vid skolan för elektroteknik och datavetenskap.

Avdelningen består av tolv professorer och två universitetslektorer, postdocs, doktorander och administrativ personal.

På vår engelska webbsida  finns information om den utbildning och forskning som vi utför:

Utbildning inom reglerteknik

Forskning inom reglerteknik

Publikationer

Ledning

Bo Wahlberg är chef över avdelningen för reglerteknik.