Till innehåll på sidan

PECA ska sprida kunskap till industrin

Foto: Sol på Unsplash
Publicerad 2020-08-04

KTH lägger grunden till en kunskapsbank med innehåll som professionella utbildningsaktörer kan plocka ihop till skräddarsydda företagsutbildningar. På så sätt ska svensk industri lättare kunna få anpassade utbildningar för sina medarbetare.

De nya kunskapskraven som kommer när digitaliseringen och automatiseringen gör sitt intåg i industrin har blivit ett hinder för företagens förmåga att kunna växa och vara konkurrenskraftiga. Företagen har inte bara svårt att hitta rätt kompetens – den befintliga personalen behöver också vidareutbildas.

Med ett nytt utbildningskoncept som går under namnet PECA (Professional Education Content Alliance), ska KTH och Innovationsprogrammet PiiA genomföra ett pilotprojekt för att vidareutbilda svensk processindustri i cybersäkerhet. Projektet stöttas också av Vinnova.

– KTH har mycket kunskap på området, men ibland kan vara svårt att snabbt få ut den där den gör bäst nytta. Industrin föredrar ofta skräddasydda utbildningar till sin personal snarare än färdiga akademiska kurser som genererar poäng, säger Tobias Vahlne, affärsutvecklare på maskinteknik på KTH.

PECA-konceptet är tänkt att bli ett nationellt ramverk där KTH, men även andra företag och aktörer, ska kunna leverera innehåll till en kunskaps-hub som sedan kan användas av flera olika utbildningsaktörer. Ramverket byggs runt en Open sourcemodell som styr och reglerar hur innehållet får användas. I pilotprojektet kommer SkillEd, ett affärsområde inom koncernen Kunskapskolan, vara det utbildningsföretag som blir delaktigt i att utforma och genomföra de första utbildningarna tillsammans med KTH.

– Genom att ansluta sig till alliansen genom licensavtal kan utbildningsaktörerna skapa utbildningar som passar deras verktyg, kunder eller metoder Det kan vara företags HR-avdelningar eller professionella utbildningsföretag. På det här viset får många fler tillgång till KTH-kunskap, även om det är SkillEd med flera som blir de officiella leverantörerna av kursinnehållet. Det viktigast är att kunskapen kommer ut, livslångt lärande är ju en del av KTH:s uppdrag, säger Tobias Vahlne.

Pilotprojektet genomförs under 2020 och involverar minst tio industriföretag. SAAB och Rockwell Automation är två företag som redan visat intresse för de tre ämnen som kommer erbjudas inom projektet: Artificial Intelligence, Edge Computing och General Security. Kurserna kommer att finnas tillgängliga på olika nivåer, där de enklaste levereras i en mobilapp och de mer avancerade har klassrumsundervisning.

En del företag har redan egna utbildningar, men Tobias Vahlne säger att många gärna delar med sig av sin kunskap.

– Det är ju ett sätt att synas, och i rätt sammanhang kan en sån här medverkan vara en boost för varumärket.