Till innehåll på sidan

PECA i startgroparna att utbilda svensk industri

Kvinna sitter i en stol med en mobil i handen.
Studera när, och var, du vill -- det är viktigt i modern pedagogi för kompletterande utbildning. Photo: Magnet.me, Unsplash
Publicerad 2021-04-21

Svensk industri har skriande brist på uppdaterad kunskap inom en rad teknikområden. KTH:s industrinätverk ICES ligger nu i startgroparna med PECA-projektet som ska ändra på det. Här ska professionella utbildningsaktörer kunna skräddarsy företagsutbildningar med KTH-kunskap som bas.

Livslångt lärande var hett redan före pandemin, men efter ett år med covid-19 är begreppet högaktuellt. Och med en hög efterfrågan på vidareutbildningar har PECA-projektet fått luft under vingarna. Utbildningsmaterialet till de första tre områdena, AI, edge computing och cybersäkerhet, håller som bäst på att ta form och till hösten sjösätts de första pilotutbildningarna.

PECA (Professional Education Content Alliance), är ett utbildningskoncept riktat mot industri och teknikföretag och är tänkt att fungera som en kunskaps-hub dit KTH, men även andra, ska kunna leverera innehåll.

Porträtt Tobias Vahlne
Tobias Vahlne, affärsutvecklare på maskinkonstruktion, KTH.

– Kompetensbrist är ett allvarligt hot mot företagens tillväxt, och kunskap inom AI, Edge computing och cybersäkerhet är eftersatt. Många företag har samma typ av utmaningar, inte minst inom livslångt lärande, och vinsterna med att samarbeta är uppenbara. PECA är till för de som både behöver och kan bidra med utbildningsinnehåll. Just nu har vi med företag som Atlas Copco, SAAB, NCC, Rockwell Automation och Knightec, säger Tobias Vahlne, affärsutvecklare på maskinkonstruktion på KTH.

Workshop med Atlas Copco

Till hösten ska fler delar i den långsiktiga verksamheten vara på plats och fler nya medlemmar kan ansluta sig. Med avstamp i kompetensnätverket ICES  samlar Tobias Vahlne just nu ”goda krafter” som berör projektet. Den 9:e Juni står ICES tillsammans med Atlas Copco värd för en workshop där ett 30-tal deltagare ska kartlägga de mikrotrender inom livslångt lärande som nu växer fram i pandemins kölvatten - kunskap som PECA sedan kommer dela med sina anslutna medlemmar och som dessutom kommer ligga till grund för utvecklingen av PECA:s olika tjänster.

I PECA-projektet ingår också utbildningsföretaget SkilleEd  som ska utforma utbildningarna efter de delaktiga företagens synpunkter. Även om företag och organisationer har stora behov av ny kunskap har de anställda relativt begränsad tid att lägga på de utbildningsformat som finns idag, vilket är något som SkillEd har märkt av:

Porträtt Mikaela Valtersson
Mikaela Valtersson, ansvarig för SkillEd.

– Kraven på hur utbildningar är upplagda och förpackade bara ökar. Näringslivet ställer tydligare krav på individanpassning, att utbildningssatsningar verkligen ger effekt i hela organisationen och att de engagerar. Och de som går en utbildning efterfrågar interaktivitet, att kursen är lättillgänglig när som helst och var som helst - och att det ska vara roligt att lära. Därför arbetar vi tex mycket med mikrokurser, så kallad bit-sized learning, där man delar upp kunskapen i mindre bitar med tydlig progression, säger Mikaela Valtersson, ansvarig för SkillEd, ett affärsområde för vidareutbildningar inom Kunskapsskolan där hon också är vice vd.

Stärker tillväxt och konkurrenskraft

Hon hoppas att fler får upp ögonen för nya, modernare sätt att få ut kunskap och att fler länkas skapas mellan universitet och näringsliv.

– Det är ju otroligt viktigt nu att få ut kunskap från våra högskolor och universitet i samhället. Om näringslivet enklare kan få del av kunskap och expertis inom olika ämnen från KTH så stärker det tillväxt och i förlängningen Sveriges konkurrenskraft, säger Mikaela Valtersson.

Text: Anna Gullers
Toppfoto:
Magnet.me

PECA-fakta

  • PECA skapas initialt som en del av KTHs kompetensnätverk ICES
  • Projektparter är KTH, SkillEd och Learnify AB
  • Genomförs i samarbete med Innovationsprogrammet PiiA och Vinnova
  • De första utbildningarna kommer att handla om ämnesområdena AI, edge computing och cyber security
  • Projektgruppen består i dagsläget av elva personer