Till innehåll på sidan

ALBA – program för biomekanik och antropometri

Alba kan användas för att göra enkla biomekaniska beräkningar och relatera dessa till lyftrekommendationer. Programmet kan exempelvis användas i undervisningssammanhang eller vid bedömning av lyft. Via en annan del i programmet kan antropometriska data erhållas.

OBS: Just nu har vi problem med Alba på grund av uppdateringar av datorsystem. Programmet går för tillfället endast att köra på Windows 7 och XP. Kontakta avdelningschef Mikael Forsman om du vill ha info eller access till programmet: miforsm@kth.se​​​​​​​ ​​​​​​​

ALBA-versionen fungerar bara på 32-bitars datorer. Om du har en 64-bitars dator, se guiden i vänsterkolumnen för att ladda hem och köra ALBA programmet i en 64-bitars dator.

Beskrivning

ALBA biomekanik är en datorbaserad manikin där man kan ställa in olika ledpositioner och ange kraften på belastningen som verkar på manikinen. Programmet beräknar ut vridmomenten över olika leder och kompressionskraften över L5/S1 vid statiska positioner. Genom att ange start och slutposition vid lyft, hur ofta lyftet utförs, bördans greppbarhet och graden av assymetri beräknar programmet rekommenderad maxvikt enligt NIOSH lyftekvation eller enligt Snook modellen.

Styrkor

Alba är relativt enkelt och okomplicerat, och antropometriska data på olika populationer finns tillgängligt i programmet.

Begränsningar

Alla biomekaniska modeller bygger på grova förenklingar av den verkliga situationen.

Programmet gör endast statiska beräkning i två dimensioner (sagitalsnitt).
Programmet säger inte ifrån om ledpositionerna blir orealistiska. För beräkning av belastning på nedre extremiteten kan endast stående, jämfota positioner definieras.