Till innehåll på sidan

En examen från KTH leder till jobb

Bra jobb kort efter examen, relevanta arbetsuppgifter och en förhållandevis hög lön – det väntar dig om du väljer att plugga på KTH. Dessutom får du en examen som är attraktiv på den internationella arbetsmarknaden.

Väljer du att gå en utbildningen på KTH får du mycket bra möjligheter att etablera dig snabbt på arbetsmarknaden. 97 procent av de som studerat på KTH har haft en anställning sedan de tog ut sin examen. Det visar KTH:s karriäruppföljning från 2021.

Dessutom rankas KTH på 70:e plats i världen – och högst av alla svenska lärosäten i QS World University Rankings® 2022 , en rankinglista där man tittar på vilka universitet rekryterare på framstående företag tycker är bäst på att förbereda studenter för yrkeslivet.

Siffror ur karriärruppföljningen 2021

  • ca 80 % skulle välja KTH igen
  • ca 50 % skulle välja samma utbildning på KTH igen
  • 57 % får jobb innan de tagit examen
  • 66 % svarade att de är mycket eller ganska nöjda med hur internationellt gångbar deras utbildning är

97 procent får jobb efter examen

En utbildning från KTH ger jobb, relevanta arbetsuppgifter och en förhållandevis hög lön.

97 procent av de examinerade har haft en anställning sedan de tog ut sin examen, en siffra som står sig sedan föregående uppföljning.

Du får en bra lön

Civilingenjörer och högskoleingenjörer får oftast även bra lön. Givetvis varierar lönegraden, bland annat beroende på om man jobbar i privat sektor eller i statlig eller kommunal sektor.

Civilingenjörer tjänar i genomsnitt 59 400 kronor och högskoleingenjörer 50 700 kronor, enligt lönestatistik för år 2022 från Sveriges Ingenjörer.  Med chefer och företagsledare undantagna landar medellönen för alla på 52 400 kronor. I KTH:s karriäruppföljning uppger den största andelen svarande att de tjänar mellan 35 000–44 999 sek/månad, spannet 45 000–54 999 uppges vara den näst vanligaste lönen.

En examen från KTH är en dörröppnare

”KTH kan öppna vilka dörrar som helst”. Det konstaterar Michelle Kadir, Vice President på Sony Music som läste datateknikprogrammet på KTH, i en intervju på kth.se Själv brinner hon för musik och menar att hennes utbildning har varit en viktig nyckel för att nå dit hon är idag.

Med den verktygslåda du får med dig från KTH kan du gå in som expert nästan var som helst. Du kan vara med och utveckla mer hållbara energilösningar, framtidens fordon, artificiell intelligens och nya material. Du kan jobba i yrkesroller som konsult, utvecklingsingenjör eller projektledare. 

Enligt KTH:s karriärrapport från 2021 arbetar en stor andel av tidigare KTH-studenter inom konsultverksamhet och forsknings- och teknikintensiv industri. Många uppger att de huvudsakliga arbetsuppgifterna är systemutveckling, projektledning, konstruktion/design och produktutveckling. En synlig trend är att allt fler leder och styr andra i sitt arbete, men främst som i egenskap av projektledare och inte som chef.

Du blir attraktiv på den internationella arbetsmarknaden

En examen från KTH är gångbar även på den internationella arbetsmarknaden. Det visar både den tidigare nämnda karriärrapporten från KTH och den senaste rankingen gällande anställningsbarhet från Times Higher Education (THE). I KTH:s karriärrapport uppger cirka 66 % att de är mycket eller ganska nöjda med hur gångbar deras utbildning är internationellt. De tillskriver de internationella erfarenheter de fått under sin utbildning – genom studier på något av KTH:s partneruniversitet – ett särskilt värde här.

Det faktum att KTH rankas så högt på THE:s mätning när det gäller anställningsbarhet är också det en tydlig indikation på att en KTH-examen är attraktiv på den internationella arbetsmarknaden. De arbetsgivare som deltog i THE:s ranking röstade på lärosäten både i sitt eget land och i andra länder (om de rekryterar internationellt).

Läs mer om ranking 

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:KTH:s studentrekrytering
Tillhör: Utbildning
Senast ändrad: 2023-10-25