Alumner tog farväl av Haninge

Fredagen den 13 maj tog ett 100-tal alumner tillsammans farväl av Campus Haninge. Sommaren 2016 samlar STH sina verksamheter i en helt ny byggnad i Flemingsberg.

Hjälmar och ultraljud på Robyns tjejfestival

STH:s forskare visade upp sin forskning för unga tjejer när teknikfestivalen Tekla ägde rum på KTH i april. Tjejerna fick lära sig att konstruera och testa hjälmar samt att ta och tolka ultraljudsbilder.

Samtal med professorn

Sebastiaan klarar spelet om vårdflödena

Han är jordbruksingenjör, före detta ljudtekniker och STH:s yngsta professor. Nu ska Sebastiaan Meijer optimera de logistiska flödena för Nya Karolinska med hjälp av spelprinciper.

ICEBI och EIT 2016 ‒ konferenser om bioimpedans och tomografi 19-23 juni

Konferenserna arrangeras av KTH tillsammans med Karolinska institutet, Stockolms läns landsting och Stockholms stad.

En internationell konferens om bildgivande tekniker inom subatomär fysik, astrofysik, medicin, biologi och industri. Konferensen organiseras av KTH och sponsras av Kungliga vetenskapsakademin.

forskning

Lovande resultat om bioimpedans för tidig upptäckt av stroke

Tekniken med bioimpedans verkar kunna användas till att upptäcka effekterna av en stroke redan i en akut fas. Det visar en ny avhandling vid KTH Skolan för teknik och hälsa.

– Tidig upptäckt och identifiering av akut stroke skulle kunna möjliggöra påbörjad behandling redan i ambulansen och avföra stroke som en av de största dödsorsakerna, säger Fernando Seoane, docent i medicinsk teknik.

Aktuellt

Wimanska priset till elektrostudent för exjobb om vattenkraft

Yohanna Karnik Macaya, högskoleingenjörsstudent i elektroteknik vid STH i Haninge, belönas med Wimanska priset på 50 000 kronor för sitt exjobb om vattennivåreglering i Avesta Lillfors.

aktuellt

KTH-donator fick sittbänk på 90-årsdagen

En ny sittbänk finns numera placerad vid fontänen på KTH:s borggård. KTH:s alumn och donator Rune Jonasson hedrades nyligen med en ceremoni i samband med sin 90-årsdag.

aktuellt

KTH-centrum för medicinsk avbildning invigt i Flemingsberg

Måndagen den 26 oktober invigdes KTH-centret Jonassons centrum för medicinsk avbildning i Flemingsberg. Centret ska ge forskare inom teknik och medicin tillgång till avancerad utrustning för bildmedicinska metoder och mikroskopi.
– Jag hoppas det ska vara det naturliga valet att vända sig till när man behöver bildutrustning för biomedicinska forskning i Stockholmsregionen, sade Örjan Smedby, centrumföreståndare och professor vid KTH Skolan för teknik och hälsa.

Jonasson center för medicinsk avbildning

aktuellt

Han leder Vinnovas nationella medicinsk teknik-satsning från STH

Reidar Gårdebäck är programdirektör för MedTech4Health - Vinnovas storsatsning på medicinsk teknik som ska sätta Sverige på kartan och bidra till innovationer och införandet av ny teknik.

CTMH får programkontor i Vinnovas stora medtek-satsning

Det strategiska innovationsprogrammet MedTech 4 Health, ska få 40 miljoner årligen i tio år av Vinnova för utlysningar inom medicinsk teknik. Programkontoret ska ligga hos Centrum för teknik i medicin och hälsa, CTMH, i Flemingsberg.
– Programmet är en del i ett identitetsskapande och visar att medicinsk teknik är ett prioriterat område, säger Frida Lindberg på CTMH.

Gör din post-doc i Sydkorea i höst!

Ta chansen att söka postdoktor-, eller gästforskartjänst vid det sydkoreanska universitetet KAIST med start i augusti eller september 2016. Ansökan är öppen för dig som forskar inom biomedicinsk teknik eller liknande områden. Sista ansökningsdag är 2 maj 2016.

The 20th Annual Workshop in Digital Photomicroscopy ― 17-21 oktober 2016

Workshop i digital fotomikroskopi är en kompetenshöjande utbildning som riktar sig speciellt till doktorander, forskare och övriga personalkategorier som är i behov av hög kvalitet i sitt dokumentations- och forskningsarbete.

Ny rapport

Nyorientering av svensk sjukvård

Om hur verksamhetstjänande styrning och ledning kan skapa ett hållbart engagemang i verksamhetsutveckling inom svensk sjukvård. Bygger på ett nyligen avslutat treårigt forskningsprojekt finansierat av AFA Försäkring.

Crosstalks: Mats Nilsson berättar om sin proteshand

- Min dröm är att skapa en proteshand som härmar en normal hands funktioner fullständigt, säger Mats Nilsson, forskare på Skolan för teknik och hälsa och gäst i Crosstalks på temat mänsklig förbättring.

Med sikte på framtidens hälso- och sjukvård

- Jag tycker inte att Sverige sett till sina intressen i medicintekniken tillräckligt, säger Björn-Erik Erlandsson, vice skolchef på STH, i ett personporträtt i KTH&Co.

Till sidans topp