8-10 november är det dags för KTH Global 2016, evenemanget som lyfter alla de internationella möjligheter som erbjuds under studierna vid KTH.

Hjärnforskare visade hjälmnyttan på festival

STH:s forskare från enheten Neuroniks HEADs-projekt fanns i september på plats med många andra forskargrupper på Hjärnfestivalen och anordnade interaktiva aktiviteter med festivalbesökare.

Ny adress den 1 juli

Den 1 juli 2016 får Skolan för teknik och hälsa ny adress i Flemingsberg. Skolan flyttar tillsammans med Röda Korsets Högskola, CAMST på Karolinska Universitetssjukhuset och CLINTEC Medicinsk teknik på Karolinska Institutet in i den nya byggnaden Technology and Health. Byggnaden ligger vid huvudentrén till Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. All skolans forskning, utveckling och utbildning, som tidigare bedrivits i Haninge och Flemingsberg, samlas i den nya byggnaden.

Den nya adressen är:

KTH Skolan för teknik och hälsa
Hälsovägen 11C
141 57 Huddinge

STH-forskare ringar in proteinet bakom Huntingtons sjukdom

Forskare vid STH har varit med om att ringa in strukturen hos proteinet Huntingtin, som i en muterad, förlängd form orsakar Huntingtons sjukdom. Forskningsprojektet är ett resultat av Skolan för teknik och hälsas samarbete med det sydkoreanska universitetet KAIST.

Alumner tog farväl av Haninge

Fredagen den 13 maj tog ett 100-tal alumner tillsammans farväl av Campus Haninge. Sommaren 2016 samlar STH sina verksamheter i en helt ny byggnad i Flemingsberg.

Hjälmar och ultraljud på Robyns tjejfestival

STH:s forskare visade upp sin forskning för unga tjejer när teknikfestivalen Tekla ägde rum på KTH i april. Tjejerna fick lära sig att konstruera och testa hjälmar samt att ta och tolka ultraljudsbilder.

Samtal med professorn

Sebastiaan klarar spelet om vårdflödena

Han är jordbruksingenjör, före detta ljudtekniker och STH:s yngsta professor. Nu ska Sebastiaan Meijer optimera de logistiska flödena för Nya Karolinska med hjälp av spelprinciper.

ICEBI och EIT 2016 ‒ konferenser om bioimpedans och tomografi 19-23 juni

Konferenserna arrangeras av KTH tillsammans med Karolinska institutet, Stockolms läns landsting och Stockholms stad.

En internationell konferens om bildgivande tekniker inom subatomär fysik, astrofysik, medicin, biologi och industri. Konferensen organiseras av KTH och sponsras av Kungliga vetenskapsakademin.

forskning

Lovande resultat om bioimpedans för tidig upptäckt av stroke

Tekniken med bioimpedans verkar kunna användas till att upptäcka effekterna av en stroke redan i en akut fas. Det visar en ny avhandling vid KTH Skolan för teknik och hälsa.

– Tidig upptäckt och identifiering av akut stroke skulle kunna möjliggöra påbörjad behandling redan i ambulansen och avföra stroke som en av de största dödsorsakerna, säger Fernando Seoane, docent i medicinsk teknik.

The 20th Annual Workshop in Digital Photomicroscopy ― 17-21 oktober 2016

Workshop i digital fotomikroskopi är en kompetenshöjande utbildning som riktar sig speciellt till doktorander, forskare och övriga personalkategorier som är i behov av hög kvalitet i sitt dokumentations- och forskningsarbete.

Ny rapport

Nyorientering av svensk sjukvård

Om hur verksamhetstjänande styrning och ledning kan skapa ett hållbart engagemang i verksamhetsutveckling inom svensk sjukvård. Bygger på ett nyligen avslutat treårigt forskningsprojekt finansierat av AFA Försäkring.

Crosstalks: Mats Nilsson berättar om sin proteshand

- Min dröm är att skapa en proteshand som härmar en normal hands funktioner fullständigt, säger Mats Nilsson, forskare på Skolan för teknik och hälsa och gäst i Crosstalks på temat mänsklig förbättring.

Med sikte på framtidens hälso- och sjukvård

- Jag tycker inte att Sverige sett till sina intressen i medicintekniken tillräckligt, säger Björn-Erik Erlandsson, vice skolchef på STH, i ett personporträtt i KTH&Co.

Till sidans topp