Odla under tak i eller nära bostaden

Nu är pilotprojektet som Annika Carlsson-Kanyama, Eva-Lotta Johansson Thunqvist och Tore J Larsson från KTH STH arbetat med klar och en rapport finns att ta del av. Bakgrunden till satsningen är dels det ökade intresset för urban odling och dels de utmaningar världen ställs inför i och med klimatförändring och minskad tillgång till billiga fossila bränslen vilket kan ställa större krav på livsmedelsproduktion i Sverige. Läs rapporten här:

Nytt avancerat mikroskopicenter invigt i Flemingsberg

Mikroskopicentret Nikon Center of Excellence har invigts i forskningsparken Novum i Flemingsberg. Centrets avancerade mikroskop ska bidra till den spjutspetsforskning som är knuten till faciliteten.

Avtal klart för STH:s nya byggnad – Technology for Health

Sommaren 2016 flyttar STH in i nya lokaler vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. Den stora Life Science-satsningen består av två byggnader och STH blir den största hyresgästen.