samtal med professorn

Tvärvetenskaplig professor med känsla för struktur

Nya professorn Örjan Smedby har ett brinnande intresse för teknik och matematik. Nu byter han den medicinska miljön mot den tekniska.
– Jag får koncentrera mig på den del av forskningen som jag tycker är allra roligast, datorbaserade metoder att bearbeta bilder, säger han.

samtal med professorn

”Medicinsk teknik får inte bara bli kliniska apparater”

Professor Tore J Larsson brinner för bostäder anpassade för alla oavsett ålder eller funktions-hinder och en vård och omsorg utformad utifrån patienten.

- Den viktigaste medicinska tekniken handlar om kommunikationsteknik som ger patienterna det de behöver, säger han.

aktuellt

KTH i stor EU-satsning för hälsosamt och aktivt åldrande

Det europeiska konsortiet InnoLIFE, där KTH ingår, har fått 700 miljoner euro i EU-medel för att arbeta med innovationer för ett hälsosamt liv och ett aktivt åldrande.
- Det är en jättestor grej, så det är jätteroligt. Nu gäller det att vi är duktiga på att ta fram bra projekt så att vi vinner gehör hos konsortiet och verkligen kommer med, säger Stefan Lundberg, forskare och ansvarig för området Active Aging på KTH.

aktuellt

Hjärnans utveckling kan påverkas av moderns bakterieflora

Att tarmens bakterieflora påverkar hjärnans utveckling och funktion är känt. Nu har STH-forskare varit med och upptäckt att blod-hjärnbarriären hos möss påverkas av moderns bakterieflora.
–  Det kan få viktiga konsekvenser för förebyggande och behandling av neurologiska sjukdomar, säger Hans Hebert, professor i bioteknik.

samtal med professorn

Hans söker svaret på sjukdomars gåtor i molekylerna

Med elektronmikroskopi undersöker Hans Hebert hur molekyler fungerar baserat på hur de ser ut.
Målet är att  i förlängningen kunna tillverka läkemedel som blockerar de processer som orsakar sjukdomar och tillstånd som smärta, allergi eller demens.

Samtal med professorn

Modell av hjärnan ska minska antalet skalloperationer

Genom simuleringar av hur hjärnan reagerar efter ett slag mot huvudet hoppas professor Hans von Holst minska antalet operationer i framtiden.
– Eftersom det görs många tusen neurokirurgiska operationer varje år kan detta få betydelse för ett stort antal patienter och anhöriga, säger han.

Samtal med professorn

Tekniken, vården och meningen med livet

I framtiden samarbetar sjuksköterskor och ingenjörer för att skapa en ny, hälsoinriktad vård i människors hem. STH:s nyaste professor frågar sig om vi är på väg att bli robotar och om det ligger ett egenvärde i att leva så länge som möjligt.   

forskare berättar

Eliras diagnosmetoder ska förhindra hjärt- och kärlsjukdom

Den 28 oktober berättade Elira Maksuti om sin forskning om diagnosmetoder för hjärta och kärl. Vid halvtidsseminariet medverkade även professor Nikos Stergiopulos från EPFL i Lausanne – en pionjär inom kärlmodellering och simulering.

Aktuellt

"Vi har egentligen lagt av"

Professor Tore J Larsson kritiserar säkerheten på svenska byggarbetsplatser i samband med arbetsplatsolyckan i Hjorthagen den 4 november.

STUDENTINFORMATION

Ansök om garantival 2015

Till dig som studerat/studerar på Tekniskt basår/Tekniskt basår, termin 2 och som ska använda din garantiplats till utbildningar med start hösten 2015.

Om du inte kommer direkt in på garativalets information behöver du programanpassa den sidan du istället landar på, efter det kommer du in på informationen om garativalet.

Med sikte på framtidens hälso- och sjukvård

- Jag tycker inte att Sverige sett till sina intressen i medicintekniken tillräckligt, säger Björn-Erik Erlandsson, vice skolchef på STH, i ett personporträtt i KTH&Co.

Till sidans topp