Energirenovering minskar både miljöpåverkan och kostnad

Marcus Gustafsson har i sin avhandling studerat miljömässiga och ekonomiska förutsättningar för energirenovering. Hans forskning visar att energirenovering minskar både kostnader och påverkan på miljön över byggnadens livscykel.

Marcus Gustafsson (Foto: Privat)

Vad handlar avhandlingen om?

Energirenovering av byggnader – mer specifikt om energiprestanda, miljömässiga och ekonomiska förutsättningar för energirenovering i olika europeiska klimat.

Varför blev du intresserad av ämnet?

Byggnader står för 40 % av den totala energianvändningen i EU, mer än någon annan sektor. En stor del av de befintliga byggnaderna är gamla och inte särskilt energieffektiva. Detta innebär en möjlighet att kombinera nödvändiga renoveringsåtgärder med åtgärder för energieffektivisering.

Vilka är de viktigaste resultaten?

Jämfört med renovering för underhåll och funktion kan energirenovering ofta minska både miljöpåverkan och kostnaden, sett över byggnadens hela livscykel. För stora byggnader är energirenovering mer kostnadseffektivt än för små byggnader, eftersom de har mindre omslutande area i förhållande till den uppvärmda volymen.

Var det något som överraskade dig?

I EU-projektet hade vi ett väldigt ambitiöst mål på 50 kWh/(m²∙år) primärenergianvändning för uppvärmning, kyla, varmvatten, ventilation och belysning efter renovering, vilket är fullt jämförbart med nya passivhus. Resultaten visade att detta faktiskt går att uppnå, såväl tekniskt som ekonomiskt.

Vem har nytta av dina resultat?

Genom att kommunicera till berörda myndigheter att energirenovering faktiskt kan vara kostnadseffektivt kan detta förhoppningsvis leda till nya direktiv som främjar en ökad takt av energirenovering i Europa.

Vad ska du göra nu?

Jag är intresserad av att fortsätta arbeta med forskning inom effektiv energi- och resursanvändning.

Marcus Gustafsson disputerade i juni 2017 med avhandlingen Energy Efficient Renovation Strategies for Swedish and other European Residential and Office Buildings i ämnet Byggvetenskap med inriktning mot Strömnings- och klimatteori.

Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)
Senast ändrad: 2018-10-19