Till innehåll på sidan

Han banar väg för hållbara transporter med en kombination av datakällor

trafikerad stadsgata
Foto: Vlad Fonsark, pexels.com
Publicerad 2022-05-12

Tänk dig en app för att planera din resa, som kombinerar olika hållbara transportsätt, och vägleder dig i realtid så att du kommer fram vid en specifik tidpunkt medan den maximerar skuggan från trädkronorna längs vägen – med hänsyn till hur solen rör sig, samtidigt som den ser till att du förbränner så lite eller mycket energi som möjligt. Det framstår som användbart, men det som verkligen intresserar KTH-forskaren Takeshi Shirabe är hur man kan kombinera olika datakällor för att göra det möjligt.

Kanske kommer Takeshi Shirabes intresse för att kombinera datakällor från hans egen bakgrund och insikter längs vägen. En ingenjör från Tokyo i Japan som fortsatte till Pennsylvania i USA för att studera planering och geografiska informationssystem, GIS, varpå han fortsatte med datavetenskap och matematik i Wien i Österrike innan han landade i Stockholm hos KTH.

Till skillnad från Sim City ger verkliga städer tillstånd

Det är en kombination som framstår som passande för någon intresserad av stadsplanering, framför allt rumslig stadsplanering, till exempel var hus ska placeras och räls läggas. Under resan har han också kommit att förstå att stadsplanering är fjärran från Sim City.

- I den verkliga världen kan man inte bara placera byggnader på en vit duk, man måste anpassa sig till vad som redan är tillgängligt, förklarar Takeshi Shirabe. Det är betydligt mer organiskt, man kan säga att städer ger tillstånd till olika förändringar och aktiviteter.

Kombination av datakällor möjliggör en kombination av transportsätt

Som ett resultat av sina insikter har Takeshi Shirabe skiftat fokus till förbättrande av GIS, inklusive statistik och algoritmer. Medan hans primära intresse ligger i det teoretiska bidraget har han sett uppenbara tillämpningar av sitt arbete.

- Det finns flera olika hållbara transportsätt i staden, var och en med sina egna möjligheter och begränsningar. En fotgängare rör sig annorlunda än en cyklist eller någon som använder kollektivtrafiken, en sparkcykel eller en rullstol. Genom att skapa en stadsmiljö som ser till deras behov – och underlättar en kombination av olika transportmedel – främjas miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet.

Det Takeshi Shirabe beskriver är projektet SUM-Net: Sustainable Urban Mobility Network. Ett projekt med finansiering från forskningsrådet Formas som redan har börjat och kommer att ta fart i juni med en doktorand på plats. I kärnan ligger en integrerad rumslig databas med en kombination av data – rastrerad, vektoriserad och grafisk – som kräver olika algoritmer. Det här är den mer vetenskapligt krävande delen av projektet, som kanske skulle kunna liknas vid att kombinera pusselbitar, legobitar och träklossar på ett sätt som framstår som sömlöst för användaren.

Lösningar för myndigheter och för medborgare

Projektet har två användargrupper i sikte – som antagligen är helt ointresserade av datahanteringens inre funktioner. Den ena är myndigheter som skulle kunna mäta och bedöma medborgarnas hållbara tillgänglighet till olika tjänster och funktioner för stadsplanering. Takeshi har för avsikt att utveckla systemet i samarbete med regioner och kommuner. Den andra är resenärerna själva, inklusive personer med fysiska eller sociala funktionsvariationer, som bättre skulle kunna anpassa rutter för sina specifika behov, vare sig det handlar om hastighet, pris, energi, tid eller att undvika trottoarkanter – ett osynligt hinder för många men en utmaning för en del rullstolsburna.

Takeshi Shirabe berättar att han tycker om att ta risker som skulle kunna ge högre avkastning och att han tror att den teoretiska investeringen i en integrerad, rumslig databas skulle kunna ha fler oförutsedda användningsområden i framtiden. Det är charmen med att arbeta i den teoretiska framkanten, att inte nödvändigtvis ha en specifik användning i tanke.

Text: Johan C Thorburn

Det här är den 31:a artikeln i Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad s artikelserie om utvalda forsknings-, utbildnings- eller samverkansinitiativ från respektive institutions verksamhet. Du hittar de tidigare artiklarna här:  Arkiv

Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)
Senast ändrad: 2022-05-12