Anna Wahl leder kommission mot trakasserier inom scenkonsten

Publicerad 2018-01-25

Hallå där, Anna Wahl, vicerektor för jämställdhet och värdegrund. Du har blivit utsedd att leda en kommission, på uppdrag av Teaterförbundet och Svensk scenkonst, för att stoppa trakasserier och kränkningar. Hur känns det?

Anna Wahl

– Jag är mycket hedrad av uppdraget. Ämnesområdet ligger nära mitt forskningsområde och jag tycker frågorna är mycket angelägna. Scenkonsten berör ju dels de som arbetar där, men också alla vi andra som tar del av kulturutbud.

Vad innebär uppdraget som ordförande för kommissionen?

– Jag leder arbetat med att ta fram ett konkret underlag för de organisationer som finns inom scenkonsten. De önskar riktlinjer för att påbörja ett förändringsarbete där nolltolerans mot sexuella trakasserier blir verklighet.

Vad hoppas du/ni uppnå?

– Att ett seriöst och tydligt arbete inleds på alla våra scener inom teater, opera, dans och musik.

Vad ser du som mest avgörande för att komma framåt i denna fråga?

– Att vi tar avstamp i vittnesmålen i de olika metoo-uppropen inom scenkonsten och relaterar till kunskap från forskning och praktik.

Jill Klackenberg