Till innehåll på sidan

Återvunna bilbromsar spar pengar och miljö

Foto föreställer två bromsbelägg. Det nedre visar hur mycket material som kan vara kvar vid byte till nytt belägg vilket är mycket. Det övre belägget är helt nytt. Skillnaden är inte jättestor.
Här är två bromsbelägg. Det nedre visar hur mycket material som kan vara kvar vid byte till nytt belägg.
Publicerad 2020-06-16

En nyligen publicerad studie från forskare vid KTH visar de miljömässiga fördelarna med att återanvända materialet i begagnade skivbromsbelägg från bilar. Genom återvinningen kan energiförbrukning och CO2-avtryck minskas med över 30 procent.

Bromsbelägg på bilar är en av många förbrukningsvaror som fordon kommer med. Av hänsyn tagen bland annat till säkerhet brukar beläggen bytas innan de är helt slut.
 
Detta får till följd att bromsbeläggen kan ha så mycket som 25 procent kvar av det bromsande materialet när de förpassas till skrotlådan. En skrotlåda vars innehåll sedan förbränns alternativt går till deponi.

Porträttfoto föreställandes professor Ulf Olofsson. Han bär blå skjorta och kavaj och ler lite, lite. Blicken är allvarlig och fast och han bär en KTH-pin på ena kavajslaget.
Ulf Olofsson, professor i tribologi vid KTH. Foto: Peter Ardell

– Från ett hållbarhetsperspektiv bidrar detta forskningsarbete till att utvärdera hur man kan nyttja bromsbeläggsmaterialet bättre genom en väl utprövad återvinningsprocess. Resultatet visar att återvunna bromsbelägg motsvarar helt nya när det gäller bromsverkan, motståndskraft mot slitage och partikelutsläpp, säger Ulf Olofsson, professor i tribologi vid KTH.

Återvinningsprocessen går till så att de begagnade bromsklossarna samlas in. Det sker en separation där friktionsmaterialet tas bort från det som kallas för "backplate" för att sedan malas ner. Nytt matrismaterial tillsätts för att binda ihop och forma det malda materialet till en ny bromskloss.

– Vår studie visar att energiåtgång och koldioxidavtryck är 36 respektive 34 procent lägre än vid tillverkningen av helt nya bromsbelägg. Detta indikerar att återvinning inom detta fält tycks vara en lovande metod, ett bra sätt att hantera begagnade bromsbelägg.

Forskarnas rapport återfinns här: www.nature.com/articles/s41598-020-65265-w 

Text: Peter Ardell

För mer information, kontakta Ulf Olofsson på 08 - 790 63 04 / ulfo@md.kth.se eller Anna Hedlund Åström på 08 - 790 64 44 / hedlund@md.kth.se.

Innehållsansvarig:press@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2020-06-16