BrinellVinn en vinnare i VINNPRO

Publicerad 2007-12-13

”BrinellVinn”, en industriorienterad forskarskola i materialvetenskap vid KTH, är ett av de fyra projekt som får bidrag av VINNOVA i utlysningen VINNPRO - Fördjupad samverkan mellan forskarskolor och näringsliv via centrumbildningar.

Brinellcentret är anslagsmottagare till BrinellVinn-projektet och har drivit en forskarskola sedan 1997 där man utvecklat ett femtiotal doktorandkurser samt examinerat 100 doktorer och licentiater.

Inom ramen för BrinellVinn-projektet kommer nu en gemensam forskarskola att byggas upp där förutom Brinellcentrets forskarskola även Forskarskolan i bearbetningsteknik vid Högskolan i Dalarna kommer att ingå. Den gemensamma forskarskolan kommer att erbjuda ett brett kursutbud och skapa en utökad samverkan med tillverkningsindustrin, som även stöder den nya forskarskolan finansiellt. Genom sam­arbete med innovationscentret, Triple-Steelix, kan även små och medelstora företag försörjas med viktig kompetens.

Kontakt

Centrets föreståndare: Professor Rolf Sandström, KTH Skolan för industriell teknik och management, 08-790 8321, rsand@kth.se

Läs mer om VINNPRO

Olle Blomqvist

Innehållsansvarig:press@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2007-12-13