Droger på drift

Läkemedelsproduktionen debatteras på KTH
Läkemedelsproduktionen debatteras på KTH
Publicerad 2010-01-21

Produktionen av de aktiva substanser som används i läkemedel är till stor del outsourcad till underleverantörer i Indien och Kina. När dessa läkemedelsfabriker sedan släpper ut stora mängder aktiva läkemedelssubstanser i avfallsvattnet uppstår problem för både miljö och människor. Nu bjuder KTH in till en debatt i ämnet, en diskussion mellan forskare, myndigheter och läkemedelsindustrin.

Christina Rudén, universitetslektor på KTH
Christina Rudén, universitetslektor på KTH

– Med de här mängderna läkemedelssubstanser i vattnet ökar risken för antibiotikaresistens, säger Christina Rudén, universitetslektor på KTH som forskar om läkemedelsrester i vattenmiljön.

Hon deltar i KTH:s öppna debattforum Pro et contra som denna gång tar upp ämnet läkemedelsrester i utsläpp. Detta resulterar i bakterier som är resistenta, alltså okänsliga för antibiotika och är ett globalt och växande folkhälsoproblem som orsakar ökad sjuklighet och dödlighet i bakteriella infektioner.

Men problemet är inte bara globalt, det sker också en lokal förstörelse av dricksvattnet i utvecklingsländerna.

– Läkemedelsföretagen har väldigt bra koll på den tekniska kvaliteten när det gäller mediciner, så det borde vara möjligt att ha samma kontroll också på resten av produktionen, säger Christina Rudén.

Det är dessa problem som ska behandlas under Pro et contra den 27 januari, tillsammans med frågeställningar som hur allvarligt problemet är och hur läkemedelsföretag som outsourcat produktionen kan kontrollera sina underleverantörers miljövänlighet. Dessutom ska debattdeltagarna gå till botten med hur vi i Sverige kan verka för att de läkemedel vi köper och använder är miljöriktigt framställda.

Läkemedelsverket har fått ett regeringsuppdrag att utreda problemet med läkemedelsutsläpp i utvecklingsländer, där svenska företag är inblandade. Utredningens resultat kan sannolikt redovisas vid seminariet som inleder debattforumet.

Pro et contra äger denna gång rum onsdagen den 27 januari 2010, klockan 14:15 till 16:00 på Teknikringen 28, KTH Campus, sal K2, (entréplanet). Ingen föranmälning krävs, alla är välkomna.

För mer information, kontakta Christina Rudén på 08 - 779 09 587 eller cr@abe.kth.se.

Peter Larsson

Innehållsansvarig:press@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2010-01-21