Till innehåll på sidan

Etik och vapenutveckling inom vetenskapen

Publicerad 2006-05-12

Onsdagen den 17 maj arrangerar KTH i samarbete med Ingenjörer och Naturvetare för Fred (INFF) ett seminarium och debatt om kanonforskning.

Måste forskare och ingenjörer gå hand i hand med vapenindustrin? Vissa menar det och säger samtidigt att utvecklingen inom vapenindustrin också skapar en nyttig samhällsutveckling. Andra menar istället att ingenjörer och naturvetare måste ta ett personligt ansvar för de vapen som blir resultatet av samarbeten med försvarsindustrin. Är det möjligt att introducera en etisk kod för forskare och ingenjörer? Vilka etiska hänsynstaganden bör universitet och högskolor ta?

Tid: Onsdagen den 17 maj 2006 klockan 15.00 - 17.00
Plats: Sal D2, Lindstedtsvägen 5, KTH Campus

Sara Öhman

Innehållsansvarig:press@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2006-05-12