Till innehåll på sidan

Europas tekniska universitet spänner musklerna

Publicerad 2006-06-07

Anders Flodström, rektor på KTH, har valts till ny ordförande för CLUSTER, ett nätverk med tolv tekniska och naturvetenskapliga universitet i Europa. Högt upp bland frågorna på nätverkets dagordning finns att etablera CLUSTER i Bryssel.

Andra viktiga frågor är en gemensam syn på kvalitetsarbete och ett sameuropeiskt elituniversitet jämförbart med MIT i USA. CLUSTERs viktigaste övergripande uppgift är att skapa en gemensam plattform för de tekniska universitetens utveckling i Europa, slår Anders Flodström fast.

Frågor om forskningsanslag från EUs ramprogram, gemensamma tvååriga masterutbildningar och samordningen av utbildningsstrukturen i Europa ställer stora krav på att samarbetet med makthavarna i Bryssel fungerar. Därför är en viktig uppgift framöver att etablera CLUSTER i Bryssel, där nätverket ännu inte tagit plats på samma sätt som andra europeiska universitetsnätverk.

- Som ordförande kommer jag att lägga mer tid på samtal med parterna i nätverket och med kontakter i Bryssel, än vad som gjorts tidigare, konstaterar Anders Flodström.

När nätverket grundades var det huvudsakligen för student- och lärarutbyte men den snabba förändringen av universitetens roll under de senaste 10–15 åren har radikalt ändrat behovet av samarbetsformer.

- I dag växelverkar universiteten mycket snabbare och tätare med världen runt omkring. Vi samverkar också mycket närmare industrin, både nationellt och internationellt. Detta kräver dialog på högsta ledningsnivå, såväl mellan universiteten som med industrin, för att få maximal synergi. Denna utveckling har ökat betydelsen av nätverksbyggande och allianser mellan universitet, säger Anders Flodström.

Magnus Myrén

Innehållsansvarig:press@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2006-06-07