Färre behöriga ger lägre söktryck

Publicerad 2007-05-15

Årets ansökningar till landets ingenjörsutbildningar visar sammanlagt en fortsatt, men långsammare, minskning jämfört med tidigare. Detta är inte förvånande när allt färre elever lämnar gymnasieskolan med den behörighet som krävs, visar en analys av söktrycket vid KTH.

Totalt 4120 personer vill i första hand bli studenter på KTH till hösten. Till civilingenjörsutbildningarna minskar antalet förstahandssökande med drygt 4 procent jämför med förra året.

Flera civilingenjörsutbildningar på KTH kan dock notera ett ökat antal sökande jämfört med 2006. Till dessa hör Datateknik och Teknisk fysik som båda har 19 procent fler sökande än förra året, Informationsteknik (+ 16 procent), Öppen ingång (+15 procent) och Industriell ekonomi (+ 5 procent).

Industriell ekonomi på KTH är den populäraste civilingenjörsutbildningen i hela Sverige och 397 studenter har sökt till utbildningsprogrammet på KTH i första hand. Arkitektutbildningen har som vanligt flest förstahandssökande på KTH. 569 har sökt till detta program, vilket är nästan samma antal som förra året.

Till högskoleingenjörsutbildningarna är antalet förstahandssökande ungefär lika många som förra året, om man tar hänsyn till att flera utbildningar till hösten i stället ges som kandidatutbildningar.

Ett par av KTHs högskoleingenjörsutbildningar visar också en positiv trend jämfört med 2006: Data/Elektro (+24 procent) och Byggteknik, (+ 15 procent), båda ges inom Skolan för teknik och hälsa. De tekniska basutbildningarna har i det närmaste samma antal förstahandssökande.

Sett över hela landet är det sammanlagt ungefär lika många sökande till civilingenjörsutbildningarna som förra året. Bland de största utbildningsanordnarna har Chalmers tekniska högskola en nedgång med 6 procent i antalet förstahandssökande medan sökandetalet ökar till Lunds universitet och Linköpings universitet med 6 respektive 15 procent. Ökningen vid Linköpings universitet beror nästan helt på inrättandet ett nytt program, Design- och produktutveckling.

Christer Gummeson

Innehållsansvarig:press@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2007-05-15