Till innehåll på sidan

Fransk examen möjlig för KTH-studenter

Publicerad 2006-05-15

Onsdag 17 maj tecknade KTH och École Polytechnique, Frankrikes främsta tekniska högskola, ett avtal om s.k. dubbeldiplom. Avtalet gör det möjligt för studenter från KTH och École Polytechnique att efter utbytesstudier få examensbevis från bägge universiteten.

KTH har sedan ett antal år ett givande studentutbyte med École Polytechnique, EP. Varje år gör tre till fem KTH-studenter, med mycket goda studieresultat och ett starkt matematikintresse, ett utbytesår på EP. Från EP kommer fem till tio studenter varje år till KTH för att antingen studera till ett dubbeldiplom, för en tremånaders vetenskapspraktik eller för sitt examensarbete.

Intresset från de franska studenterna sida är främst inom farkostteknik, mekanik, mikroelektronik och inom hållbar utveckling. Tidigare har bara studenterna från EP erbjudits en dubbelexamen, men med det nya avtalet erbjuds även KTHs studenter denna möjlighet. För att få sin examen krävs, utöver fyra års studier på KTH, ytterligare två års studier vid EP.

École Polytechnique är ett av världens ledande universitet och nummer tre i Europa, efter Cambridge och Oxford, enligt TIMES listning "Higher Education Supplement" år 2005.

Mer om École Polytechnique

Magnus Myrén

Innehållsansvarig:press@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2006-05-15