Till innehåll på sidan

Han får KTH:s guldmedalj

NYHET

Publicerad 2012-10-18

När KTH:s prestigefulla pris i industrisamverkan ska delas ut tillfaller det en person som i mycket hög grad bidragit till Scanias framgångar och som har ett 20-tal patent bakom sig. Det är Hasse Johansson som kommer att få ta emot medaljen vid KTH:s installationshögtid i Stockholms stadshus fredagen den 16 november 2012.

Hasse Johansson får KTH:s guldmedalj 2012.
Hasse Johansson får KTH:s guldmedalj 2012.

Så här lyder moteriveringen:

"Hasse Johansson är mottagare av 2012 års guldmedalj i Industrisamverkan.

Hasse Johansson är född 1949 och blev 1973 civilingenjör vid Chalmers (E). Han insåg tidigt den moderna elektronikens möjligheter att även i små serier skapa unika och konkurrenskraftiga eletromekaniska system och har ett 20-tal egna patent.

Efter att ha utvecklat och verkat i egna bolag kom han så småningom till Scania, han har alltså lyckats vara både entreprenör och framgångsrik ledare av stora organisationer. Hasse Johansson blev på Scania koncernens forsknings- och utvecklingschef och ingick i koncernledningen. Han hade denna befattning till slutet av 2009. Under Hasse Johanssons ledning vidareförädlades Scanias modulsystem, ett avancerat ingenjörsmässigt systemtänkande. Hasse är känd som en kunnig och närvarande ledare som sprider sin entusiasm och sin "kärlek till avvikelser" med föresatsen att allt kan förbättras. Hasse ledde ett målmedvetet arbete inom hela företaget som resulterade i en kraftigt förbättrad produktkvalitet. Hasse Johansson var även under sin tid på Scania i högsta grad en pådrivare för uthållig och nära samverkan med högskolan.

Hasse Johansson har och har haft en lång rad styrelseuppdrag. För närvarande är han styrelseledamot bland annat i Electrolux, styrelseordförande i Vinnova och i Lindholmens Science Park. Hasse Johansson är sedan år 2000 ledamot av IVA (Ingenjörsakademin) och han ingår för närvarande i styrgruppen för IVA:s stora projekt "Agenda för forskning".

I alla sina roller har Hasse Johansson entusiastiskt och framgångsrikt verkat för en djup och omfattande samverkan mellan industrin och högskolan. Han är därför en mycket värdig mottagare av årets guldmedalj."

Hasse Johansson kommenterar sin guldmedalj på följande sätt:

– För det första var det en stor överraskning för mig bli förärad KTH:s guldmedalj samtidigt som jag blev mycket glad över att mitt engagemang för att koppla ihop industri och akademi uppenbarligen har uppskattats av KTH. Under min tid som ansvarig för forskning och utveckling på Scania hade jag stor nytta av de goda samarbetet vi hade med KTH, säger Hasse Johansson.

Priset instiftades på KTH 2007 och har från och med 2008 delats ut en gång varje år. Pristagare tidigare år är Johan Schubert (2008), Bernt Ericson (2009). Billy Fredriksson (2010) och Olle Wijk (2011).

För mer information, kontakta Torsten Cegrell på cegrell@ics.kth.se eller 08 - 790 68 21.

Peter Larsson