KTH och IVL tar över Sjöstadsverket

Publicerad 2007-12-07

Ett konsortium som leds av KTH och IVL, Svenska Miljöinstitutet, har tagit över försöksanläggningen Sjöstadsverket från Stockholm Vatten AB.

- Vattenförsörjning är vid sidan av klimatfrågan en av de viktigaste utmaningarna för forskarsamhället. Genom att KTH och IVL får överta Sjöstadsverket kommer VA-forskningen att få en rejäl stimulans och vi får en unik möjlighet att knyta ihop KTHs grundläggande forskning med tillämpad forskning på IVL, säger Björn Lundberg, vd på IVL, Svenska Miljöinstitutet.

I den nya konstruktionen blir Sjöstadsverket dessutom en plats där svenska företag kan visa upp teknik och metoder för utomstående på ett förnämligt sätt, betonar Björn Lundberg.

ITT Flygt, som är en av Sveriges ledande exportörer av miljöteknik, har gått in och aktivt stöttat KTHs och IVLs övertagande av Sjöstadsverket.

Sjöstadsverket byggdes upp i början av 2000-talet i samband med utbyggnaden av den starkt miljöprofilerade stadsdelen Hammarby Sjöstad. Syftet var att utveckla metoder för en hållbar framtida avloppsrening och den sammanlagda investeringskostnaden var på 34 miljoner kronor. KTH och IVL betalar den symboliska summan 1 krona vid övertagandet.

Olle Blomqvist

Innehållsansvarig:press@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2007-12-07