Till innehåll på sidan

KTH satsar på rymdundervisning för ungdomar

En datorrenderad bild på den rymdsond som NASA precis skickat upp.
Ett av NASA:s senaste rymduppdrag heter Double Asteroid Redirection Test (DART). Det går ut på att krascha en rymdfarkost mot en asteroids yta för att se om detta är ett effektivt sätt att ändra himlakroppens bana genom rymden. Bild: NASA/Johns Hopkins, APL/Steve Gribben
Publicerad 2021-11-25

Nu har rymdsatsningen ESERO invigts i Sverige. Syftet med projektet som initierats av den europeiska rymdorganisationens ESA och svenska Rymdstyrelsen är att väcka skolungdomars nyfikenhet för naturvetenskap och teknik genom att använda rymden som inspiration.

I över 15 år har ESA drivit sitt utbildningsprojekt ESERO som nu finns i 19 länder i Europa. Med rymden som språngbräda i undervisningen är syftet att öka barn och ungdomars intresse för STEM-ämnena, det vill säga naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik.

Nu har ESERO etablerats även i Sverige. Projektet kommer att drivas i samverkan mellan KTH, Tekniska museet och Wisdomekonsortiet övriga fyra science center/vetenskapscenter. Målet är en nationell samlingspunkt för rymdrelaterad utbildning, och geografiskt når ESERO i Sverige ut till elever och lärare i hela landet.

– Som astronaut märker man hela tiden hur rymden lockar unga och det är ett tacksamt verktyg för att stimulera fler att studera teknik, matematik och naturvetenskap. Detta är ämnen som ligger till grund för vårt samhälles välbefinnande. Jag är glad och tacksam över att vi tillsammans med ESA och Rymdstyrelsen genom ESERO nu kan ytterligare stärka dessa utbildningsmöjligheter i Sverige och på KTH, säger Christer Fuglesang, föreståndare för KTH Space Center och ordförande för ESERO Sverige.

NASA:s bild som visar hur en så kallad gammablixt ser ut.
Här ser vi en kosmisk explosion, en så kallad gammablixt. Bild: NASA

Ungas fascination för rymden

Varje lands ESERO-kontor skräddarsyr aktiviteter som passar de nationella läroplanerna, lokala behov och sammanhang, samtidigt som de drar nytta av det kontinuerliga utbytet av goda exempel och resurser inom ESERO-nätverket.

– Genom att ta avstamp i ungas fascination för rymden vill ESERO Sverige inspirera och öka kunskap inom naturvetenskap och teknik. Dessa ämnen är centrala i en tid med många utmaningar, klimatförändringar och "fake news". ESERO Sverige vill ge fler unga tillgång till såväl kunskap om rymden som om hur denna kunskap kan användas i praktiken här på jorden. Kunskap som behövs både för att kunna möta de stora klimatutmaningarna, men också för att kunna bemöta olika påståenden och vara kritiska i sin vardag, säger Cecilia Kozma, projektledare på ESERO Sverige.

ESERO Sverige kommer att tillhandahålla lärarutbildningar, klassrumsmaterial, tvärvetenskapliga skolprojekt, information om STEM-karriärer. Förebilder från den nationella rymdindustrin och akademin kommer att medverka i arbetet.

För mer information, kontakta Cecilia Kozma på kozma@kth.se eller Christer Fuglesang på cfug@kth.se.

Text: Peter Ardell

Faktaruta

  • ESERO är en förkortning av European Space Education Resource Office .
  • ESERO Sverige kommer att arbeta nära flera samarbetspartners är de som nämnts, det vill säga KTH, Tekniska museet och Wisdomekonsortiet. Bland dessa finns Fuglesang Space Center, Institutet för Rymdfysik, Astronomisk ungdom, Svenska rymdaktiebolaget, Svenska Science Centers och NTA Skolutveckling. Alla bidrar på olika sätt med sin expertis inom rymd- och utbildning.