Till innehåll på sidan

KTH stöttar innovation i Lettland

Publicerad 2017-01-11

KTH deltar i ett projekt för att utveckla ett kompetenscenter för materialforskning och industriell innovation i Riga i Lettland. Det nya centret ska bidra till att öka samarbetet kring forskning och högskoleutbildning i Östersjöregionen och stötta innovationsklimatet i Lettland.

KTH deltar i utveckling och uppbyggnad av ett kompetenscenter för innovation i Lettland. Fr v Peter Björkholm, Acreo, Kenneth Billqvist, KTH, Mikael Östling, KTH och Martins Rutkis från Lettlands universitet. (Foto: Tobias Ohls)

För KTH kommer det nya kompentenscentret CAMART2 bland annat att innebära tillgång till ny avancerad labbutrustning inom avancerade material och nanoteknologi.

– På längre sikt vill vi att kompetenscentret bidrar till att stärka kompetensen i norra Europa inom avancerade material och att vi bygger en sammanhållen region för ny kunskapsdriven industri och innovation, där både akademi och företag kan arbeta närmare tillsammans och korsbefrukta varandra, säger Mikael Östling, prorektor på KTH.

Kompetenscentret kommer att utvecklas under de kommande sju åren vid Institutet för fasta tillståndets fysik vid Lettlands universitet i Riga. Projektet har beviljats sammanlagt runt 300 miljoner kronor i finansiering, varav ungefär hälften kommer från EU:s Horisont 2020 och hälften från lettiska staten och EU:s strukturfonder.

KTH och forskningsinstitutet Acreo Swedish ICT – en del av Rise, Research Institutes of Sweden – är mentorpartner i projektet. Tanken är att de två svenska institutionerna ska stödja det lettiska universitetet med kunskapsöverföring och hjälpa landet att utveckla sitt innovationssystem och i att kommersialisera forskningsresultat.

– Där ligger vi långt fram på KTH – vi är duktiga på entreprenörskap som handlar om att skapa bärkraftiga företag utifrån innovationer. Vi kommer att kunna lära ut en del knep, men också ta del av intressanta idéer från den lettiska sidan, säger Mikael Östling.

Ett av projektets huvudsyften är att fördjupa samarbetet kring forskning och högskoleutbildning i Östersjöområdet.

– Här kommer vi att se ett ökat utbyte både av forskare och av studenter på grundutbildningsnivå. En annan positiv effekt är att vi på KTH breddar basen för vår studentrekrytering, säger Mikael Östling.

CAMART2 var ett av tio projekt som i stenhård konkurrens med 168 andra projekt lyckades säkra den aktuella finansieringsmöjligheten av EU. Något som gläder Martins Rutkis, föreståndare för Institutet för fasta tillståndets fysik vid Lettlands universitet i Riga.

– Det här samarbetet kommer helt klart att hjälpa oss öka farten i vår utveckling och även hjälpa oss att skapa spin-off-företag utifrån prototyper. Vårt institut har redan framstående forskare och en hög ranking på våra publikationer, men vi saknar viss teknologi och kompetens och det är där som KTH och Acreo kan bidra, säger han.

Text: Per-Ola Knutas

Fakta

  • CAMART2 är ett nytt kompenscenter för nanomaterial, nanoelektronik, nanofotonik och relaterade högteknologiska områden vid Institutet för fasta tillståndets fysik vid Lettlands universitet i Riga .
  • Det sjuåriga projektet finansieras bland annat av EU och omfattar insatser på utbildning, forskning, organisation och arbetssätt. KTH och Acreo Swedish ICT är mentorpartner i projektet.
  • Kompentenscentrets nya laboratorier ska vara öppna för både akademiska och industriella institutioner i hela Östersjöregionen.
  • Kompetenscentret ska också främja utveckling av nya produkter och nystartade företag genom förbättrad samverkan mellan studenter, forskare och entreprenörer.
  • Mentorpartnerna KTH och Acreo kommer bland annat att driva projektets utveckling inom ramen för Electrumlab i Kista. På laboratoriet finns resurser för att tillverka och analysera material och komponenter för elektronik, fotonik och mekanik i nano- och mikroskala.
Innehållsansvarig:press@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2017-01-11