KTH vill starta flest forskarskolor

Publicerad 2007-05-30

De svenska lärosätenas intresse för att driva forskarskolor är stort. Det står klart när ansökningarna till Vetenskapsrådet om att starta forskarskolor är räknade. Allra störst är intresset på KTH och Göteborgs universitet.

16 universitet och högskolor har lämnat in 64 ansökningar, och konkurrerar om 40 miljoner kronor de kommande fem åren. KTH och Göteborgs universitet har vardera ansökt om att få starta ett tiotal forskarskolor.

På andra plats kommer Linköpings och Lunds universitet. Bland ansökningarna från yngre universitet och högskolor finns Växjö universitet, Karlstad universitet, Högskolan i Jönköping och Blekinge tekniska högskola.

Allra störtst är intresset för forskarskolor inom det natur- och teknikvetenskapliga området. Drygt hälften av ansökningarna gäller sådana, medan humaniora och samhällsvetenskap svarar för ungefär en tredjedel. Nio ansökningar avser forskarskolor inom medicinområdet.

– Utlysningen har till stor del lockat den typ av ansökningar vi ville ha, det vill säga breda, nationella samarbeten över ämnesgränserna, konstaterar Lena Johansson de Château, som handlägger utlysningen på Vetenskapsrådet.

Läs mer

Magnus Myrén

Innehållsansvarig:press@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2007-05-30