Emelie Falk var en av dem som gick masterkursen på Openlab. (Foto: Camilla Cherry)

Lagarbete lockar fram lösningar

Publicerad 2016-06-21

Att minska risken för att äldre människor dör under en värmebölja var en av de tre utmaningar som presenterades då masterstudenter redovisade sina projektarbeten på Openlab.

Genom att jonglera idéer och frågeställningar vaskar studenterna fram en optimal behovs- och användarorienterad lösning enligt metoden, Design Thinking, under en 20 veckor lång masterkurs. Deltagarna, som arbetar i grupper, kommer från de universitet som ingår i Openlab -  det vill säga KTH, Stockholms universitet, Karolinska institutet och Södertörns högskola. Kursen som kan sökas vid var och en av de fyra lärosätena går både höst och vår.

En av grupperna redovisar lösningar på lärarbristen.

Utmaningarna som studenterna tar sig an kommer från Stockholm stad, Stockholms läns landsting och länsstyrelsen i Stockholm. Vårens utmaningar att hitta lösningar som samspelar med verkligheten på var:

  • Hur kan vi locka fler lärare till Skärholmens grundskolor?
  • Hur kan vi hantera äldre människors hälsa vid extrema temperaturer och värmeböljor som orsakas av klimatförändringar?
  • Hur kan vi engagera stockholmarna att tänka mer på sin hälsa och dela det med sjukvården?

–  Det här var sjunde omgången och förutom de utmaningsdrivna studierna är det väldigt lärorikt att arbeta ihop över ämnesgränserna och tvingas tänka från nya perspektiv för att upptäcka nya saker, säger Anders Berglund, kursansvarig från KTH.

Under kursens gång får studenterna löpande feedback och möjlighet att stämma av sitt arbete.

Anders Berglund förklarar vidare att Openlab har en lärandeprocess som bygger på att främja både kreativitet, nyskapande och ett framåtskridande i en utvecklingsprocess olikt mycket av vad deltagarna tidigare varit med om.

Gunnar Björkman, innovationsdirektör Stockholm stad.

Emelie Falk har ingått i gruppen som arbetat med att hitta lösningar när värmeböljan slår till. Hon läser medicinsk bioteknik på KTH och konstaterar att det varit både ganska tufft och nyttigt att arbeta över disciplingränserna under kursen. I hennes grupp kommer deltagarna dessutom från tre olika länder med olika sätt att kommunicera akademiskt.

–  Det har helt klart varit en utmaning, men jag tänker att det är bra för framtiden om man vill jobba internationellt.  Att hela tiden ompröva de lösningar man kommer på och sedan landa i en gemensam har jag lärt mig mycket på.

På plats för att ta del av presentationerna finns också Stockholms stads innovationsdirektör Gunnar Björkman.

–  Det här är oerhört spännande och några av lösningarna kan vi plocka hem direkt och testa skarpt. Att utbilda i innovativt och transdisciplinärt tänkande som utmynnar i smarta lösningar är otroligt värdefullt för oss.

Läs mer om de olika lösningarna här

Text: Jill Klackenberg

Innehållsansvarig:press@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2016-06-21