Till innehåll på sidan

Miljoner till matteforskning

NYHET

Publicerad 2021-03-24

Femton matematiker får i år dela på 25 miljoner kronor i anslag inom ramen för Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses (KAW) matematikprogram. Tre av dessa forskare kommer från KTH.

KAW:s matematikprogram, som startades 2014 och kommer att pågå fram till 2023, omfattar sammanlagt 340 miljoner kronor. Dessa pengar ges både till utresande svenska postdoktorer och används till internationell rekrytering av utländska postdoktorer och gästprofessorer till svenska lärosäten.

I år är det tre forskare från KTH som får postdoktorala tjänster vid universitet i utlandet och stöd under två år efter återvändandet hem från KAW:s matematikprogram. Dessa tre är Martina Favero, Fredrik Fryklund och Nasrin Altafi.

porträttfoto Martina Favero
Martina Favero.

Martina Favero disputerade i matematisk statistik vid KTH 2021 och via anslaget erhåller hon en tjänst hos professor Paul Jenkins vid University of Warwick, Storbritannien. Här ska hon arbeta vidare med att skapa nya matematiska metoder för effektivare och mer tillförlitliga beräkningar inom populationsgenetik, en vetenskap som bland annat ligger till grund för att förstå hur snabbt coronaviruset muterar.

porträttfoto Fredrik Fryklund
Fredrik Fryklund

Fredrik Fryklund ska disputera i matematik vid KTH 2021, och tack vare anslaget erhåller han plats hos professor Leslie Greengard vid New York University, USA. Väl där är det tänkt att Fredrik Fryklund ska utveckla numeriska metoder för bättre beräkningar. Dessa ska sedan ligga till grund för ny beräkningsmatematik med tillämpningar både inom andra forskningsgrenar och inom industrin.

porträttfoto Nasrin Altafi
Nasrin Altafi

Nasrin Altafi disputerade i matematik vid KTH förra året, och får via anslaget en tjänst hos professor Gregory G. Smith vid Queen's University i Kingston, Kanada. Här ska hon fortsätta att forska inom ämnet algebraisk geometri, och utveckla nya beräkningsmetoder. Dessa metoder kan i sin tur användas av kraftfulla datorer för lösa omfattande numeriska beräkningar som annars skulle kunna ta en livstid att lösa.

Text: Peter Ardell