Till innehåll på sidan

Produktion i nya KTH&Co

Publicerad 2006-06-12

Verktyg och metoder som hjälper industrin att formulera bra produktionsstrategier. Det arbetar man med inom Alfaprogrammet. Ett samarbete mellan KTH, Mälardalens Högskola, industriforskningsinstitutet IVF och ett antal svenska industriföretag.

Detta är ett av inslagen i årets andra nummer av KTH&Co, som når sina mottagare i dagarna. Dessutom rapporteras om seminarieserien i Innovative Sweden i London där KTH deltar tillsammans med Chalmers och Lunds universitet samt avknoppningsföretag från de tre universiteten.

Porträttperson i detta nummer är Börje Johansson, gästprofessor i materialvetenskap vid KTH. Han anser att det behövs tätare kontakter mellan universitetsforskare och industrin.

Håkan Soold

Innehållsansvarig:press@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2006-06-12