Till innehåll på sidan

Säkrad tillgång till mat, vatten och energi kan ge världsfred

FORSKNING PÅ DJUPET

Publicerad 2012-04-05

– Energi är big business, som skapar geopolitiska spänningar och leder till krig i världen, säger Mark Howells, professor i energisystemanalys på KTH. Han jobbar för att regeringar ska skapa stabila samhällen genom att samordna sin produktion av mat, vatten och energi.

– Vi kan undvika krig och väpnade konflikter genom att länder blir självförsörjande och oberoende av andra i produktionen av mat, vatten och energi, säger energiprofessor Mark Howells, KTH. Foto: Katarina Ahlfort

När Mark Howells och hans dåvarande chef i FN:s klimatforskningsprojekt CLEW satt och diskuterade efter jobbet en kväll 2009 fick de plötsligt en vision: Kanske skulle problemen i ett land kunna lösas lättare om man hanterade dem samtidigt, i stället för att försöka ta itu med ett problem i taget.

– En förutsättning för att ett land ska fungera är att det inte är exploaterat av andra länder när det gäller mat, vatten och energi. Befolkningen behöver ha trygg tillgång till de tre sakerna, säger Mark Howells.

Ett år efter kvällsdiskussionen med chefen inledde han tillsammans med sin forskargrupp ett studieprojekt om energianvändning på ön Mauritius, där samhället länge haft vattenbrist och varit beroende av fossila bränslen.

– Vi såg snabbt att vi kunde säkra tillgången på vatten, mat och energi på ön genom att producera förnybar energi, berättar han. Så här såg planen ut:

På Mauritius blåser det mycket och vindkraften ger elektricitet. Energin hade tidigare lagrats i stora dyra batterier, men forskarna valde att i stället använda elen till vattenrening. Energin lagrades på så sätt i färskvattnet, som är ett billigare och lättare lagringsalternativ än batterier.

Det rena vattnet kunde sedan användas till regelbunden bevattning av nya energigrödor, som i sin tur gav biobränsle i form av etanol. Med mindre användning av olja och bensin minskade även koldioxidutsläppen i landet.

– Vi vet att klimatförändringarna gör samhällen mer sårbara, och alla länders framtida energisystem måste göras hållbara, annars blir de kortlivade, säger Mark Howells.

Projektet i Mauritius är fortfarande under utveckling. Howells projektgrupp från KTH väntar på ett regeringsbeslut kring en föreslagen förändring av de gällande energireglerna.

Enligt den rådande policyn på Mauritius ska det byggas nya, koldrivna kraftstationer när den befintliga elen inte räcker till. Argumentet mot att istället satsa på vindkraft har hittills varit att lagringskostnaderna för vindenergin är så höga.

– Nu har vi alltså hittat lösningen på lagringsproblemet. Jag tycker det enligt lag borde vara obligatoriskt för alla länder att utveckla nationella energistrategier som är tätt kopplade till hållbara vatten- och matstrategier, säger Mark Howells.

Enligt honom är det ett vanligt problem i tredje världen att grödorna som odlas lokalt exporteras som bränsle till rika europeiska länder i stället för att användas till mat till det egna folket.

– Lantbrukare i små afrikanska länder är fångade i det systemet. Två miljoner människor i utvecklingsländer dör dessutom av lungsjukdomar varje år på grund av ved- och träeldning inomhus. Folket skulle ha råd med ofarlig uppvärmning och elektricitet om de i stället fick odla andra sorters grödor till bränsle eller mat, säger Mark Howells.

Regeringar för ett flertal utvecklingsländer har visat intresse för forskningsprojektet på Mauritius, och även högt utvecklade länder hör av sig för att få nya uppslag i arbetet med att skapa egna ekologiskt hållbara energisystem.

– Sammanlagt har vi kontaktats av ett 30-tal länder som vill ha mer information om det här nya tankesättet. Tidskriften Nature har beställt en artikel om Mauritius-studien, och redaktörerna bad oss formulera artikeln på ett så enkelt sätt att regeringspersoner skulle kunna förstå konceptet. Det erkännandet är helt briljant, säger Mark Howells.

Hans forskningsresultat har sedan mitten av 2000-talet rönt stor internationell uppmärksamhet. År 1992 hölls Rio Earth Summit, och i sommar arrangeras Rio Earth Summit +20. Mark Howells har skrivit bakgrundsmaterialet till Energiområdet, som är ett av världskonferensens tio ämnesområden.

Innan flytten till Sverige och KTH 2010 arbetade han vid FN-organisationen IAEA i Wien, och hjälpte medlemsländer att utveckla egna energistrategier med hjälp av olika beräkningsverktyg.

För att skapa ett lands styrdokument för energisystem krävs sofistikerad, dyr och komplicerad mjukvara.

– Därför hålls många länders regeringar gisslan av programutvecklarna på området. Jag kom 2010 på idén att skapa en kostnadsfri, generisk version av den här sortens energiplan, som jag sedan skrev ihop tillsammans med forskare från Stanford och olika intresseorganisationer, säger Mark Howells.

Projektet med förenklad energiplan, som alla länders regeringar får fri tillgång till, finansierades av den brittiska regeringen 2011. Samma år publicerades studien i tidskriften Energy Policy.

Härnäst väntar Mark Howells senaste projektidé, som har arbetsnamnet African Vision Energy Project. I Afrika finns majoriteten av den miljard människor som är fattigast på jorden och lever på mindre än två dollar per dag.

– Jag vill ge afrikanska regeringar styrkan att bryta fattigdomsspiralen, säger han.

Regeringarna saknar ofta planeringsverktyg och data, och analytiker får ingen träning, så projektet ska bidra med träningsmaterial och ett öppet planeringssystem, med en plan för varje afrikanskt land.

– För varje korrupt afrikansk regering finns minst ett korrupt multinationellt företag, och många företag gynnas av att läget förblir oförändrat. Men om du har en öppen process kan du också förändra den!

Det riktigt intressanta i sammanhanget är enligt Mark Howells att de i dag exploaterande företagen kan tjäna ännu mer på att den fattiga befolkningen börjar tjäna egna pengar, och investera i tjänster och ny teknik som företagen erbjuder.

– Jorden håller för den här sortens positiv tillväxt. Med ny teknik får vi exempelvis ut mer energi till mycket mindre kostnad än tidigare – energin som tidigare krävdes för att lysa upp ett enda hus kan numera lysa upp en hel stadsdel.

Mark Howells kopplar ihop resonemanget med att det ursprungliga kretsloppet i naturen bygger på återanvändning.

– Det finns inga hotbilder om skador på miljön i en naturlig tillväxtprocess. Genom smarta lösningar får vi ut så mycket mer av den här planeten.

African Vision Energy Project startar Mark Howells med egna forskningspengar, men han hoppas på fortsatt finansiering genom internationella aktörer och SIDA.

– Det här är något av en drömsituation för mig, att få medverka till att förändra samhällen till det bättre, helt utan ekonomiska intressen eller påtryckningar utifrån. Det är priviligierat att kunna utveckla den här sortens idéer på ett oberoende universitet.

Katarina Ahlfort

Läs Mark Howells studie Rural Energy Modeling, vid Stanford University.