Till innehåll på sidan

Sara är chef inom hållbarhet på konsultbolaget AFRY

Porträtt på Sara Lindstrand.
Sara Lindstrand pluggade Design och produktframtagning på KTH. Idag är hon Senior Manager Sustainability på konsultbolaget AFRY.
Publicerad 2021-04-14

För åtta år sedan började hon på ÅF som konsult inom inbyggda system och teknisk projektledning. Efter flertalet tekniknära roller som hård- och mjukvaruutvecklare samt systemägare är Sara Lindstrand sedan några år tillbaka Senior Manager Sustainability på AFRY, som företaget numera heter.

När hon kom tillbaka till jobbet efter föräldraledighet i början av 2016 tog Sara Lindstrand chansen att ändra inriktning. Hon hade funderat mycket på vad hennes passion och hennes drivkrafter är och hur hon skulle kunna bidra till både företaget och samhället i stort på ett annat sätt.

– Vi ingenjörer är ju verkligen ”change makers”. Jobbar vi med ingenjörskonst på rätt sätt, för att lösa viktiga utmaningar, så har vi möjlighet att bidra till omställningen till ett hållbart samhälle. Men det kräver att vi förstår kopplingen mellan det som vi utvecklar och hur det bidrar med hållbara värden.

Tog kontakt med hållbarhetschefen

Det hon ville jobba mer med var strategiska hållbarhetsfrågor och kopplingen mellan konsultuppdragen och företagets impact, dess påverkan på samhället. Hon tog kontakt med hållbarhetschefen för att höra om det fanns möjlighet att bidra till hur företaget jobbar med hållbarhet. Just då fanns det ingen öppning, men lite senare fick Sara möjlighet att leda ett internt uppdrag med hållbarhetschefen som beställare.

– Jag ledde ett team som utvecklade en mätmodell och en digital plattform för att mäta ÅF:s hållbarhetsprestanda.

Idag jobbar Sara som Senior Manager Sustainability på AFRY, som är det nya företagsnamnet efter att ÅF gick samman med finska Pöyry 2019.

– Jag ansvarar dels för vår hållbarhetsrapportering och våra klimatberäkningar. Sedan har jag flera uppdrag, som att utveckla våra interna riktlinjer och processer för att kunna följa upp data och statistik. Jag jobbar också med att vägleda verksamheten i affärsutveckling och i dialog med kundansvariga kring hur vi kan stötta kunderna med att uppnå sina hållbarhetsambitioner.

Examensarbetet ledde till jobb

Sara läste civilingenjörsprogrammet Design- och produktframtagning med inriktning mekatronik på KTH och tog examen 2010. Examensarbetet gjorde hon på konsultföretaget Syntronic i Kista inom solcellsteknologi och potentialen för att driva Internet of Things med solceller. Examensarbetet ledde till att hon fick jobb hos Syntronic som konsult inom inbyggda system och teknisk projektledning där hon hade flera uppdrag för kunder i olika branscher.

Hon tycker att hon har och har haft stor nytta av sina studier på KTH i sitt yrkesliv. Framför allt får man som civilingenjör en enastående förmåga när det gäller problemlösning och att hantera komplexitet, konstaterar hon.

– Att titta på ett problem, hitta en teknisk lösning och förstå grundkomponenterna i det, vilka pusselbitar som behövs för att åstadkomma lösningen, säger Sara och fortsätter:

– Och utifrån det jag jobbar med nu, strategiskt hållbarhetsarbete, att förstå det vi lever i med alla lager i det miljömässiga men också i det sociala – det är ju extremt komplexa system. Att man måste angripa problemen utifrån den komplexitet de har är någonting som jag verkligen vässade under min tid på KTH.

Håkan Soold

Sara Lindstrand

Yrke: Senior Manager Sustainability på konsultbolaget AFRY.

Utbildning: Civilingenjörsprogrammet Design och produktframtagning med inriktning mekatronik på KTH.

Ålder: Fyller 35 år i år.

Bor: På Lidingö.

Familj: Sambo, två barn på 3 respektive 6 år.

Drivkrafter: ”Jag drivs av medvetenheten om att läget för vår planet är akut och av att det finns en möjlighet att förändra saker till det bättre. Men också sociala orättvisor, att verka för en värld som är för alla. Jämlikhet och jämställdhet, det är saker jag brinner väldigt mycket för.”

Tips till gymnasieungdomar som ska söka högre utbildning: ”Oavsett vilken utbildning du väljer så behöver du för att utvecklas också kliva utanför din comfort zone och kliva in i någonting nytt. Det viktigaste är att du väljer någonting som du tycker är roligt och som du har en dragning till. Så att det inte blir att du gör någonting bara för att du råkar vara bra på det eller för att det förväntas av dig. Och kom ihåg att om det visar sig att du valde fel så kan du alltid byta utbildning.”

 
Innehållsansvarig:press@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2021-04-14