Sett och hört på KTH

Publicerad 2017-09-14

KTH har fått 40 miljoner kronor för att starta ett forskningscentrum inom biologiska läkemedel. Centrat, CellNova, leds av Sophia Hober, professor i molekylärbiologi, och ska i samarbete med läkemedelsföretag och hälso- och sjukvården medverka till att Sverige blir ledande inom utveckling och produktion av biologiska läkemedel. Satsningen finansieras av Vetenskapsrådet och Vinnova.

Karl Henrik Johansson, professor på KTH, har valts in som ny ledamot i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA. Även Monica von Schmalensee, vd för White arkitekter, arkitektutbildad vid KTH och Lotta Ljungqvist, vd för GE Nordic, som disputerat vid KTH, har valts in i IVA.

Nybyggnationen på KTH:s campus vid Teknikringen 10 dit Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik och Fastigheter och byggande ska flytta är det 1000:e huset som miljöcertifieras med Miljöbyggnad. Konceptet Miljöbyggnad är det vanligaste systemet för miljöcertifiering av hållbara byggnader i Sverige och utvecklades inom ett forskningsprojekt som leddes av forskare från KTH.

Bo Sundman och John Ågren, båda professor emeritus vid KTH har tilldelats 2017 NIMS Award. Utmärkelsen delas årligen ut till forskare för framstående forskning och utveckling av teknologier för tillämpning inom materialvetenskap.

Christina Moberg, professor emeritus vid KTH, har blivit hedersmedlem i Royal Society of Chemistry (RSC), ett av världens största kemisamfund. Hedersmedlemskapet delas ut till individer som gjort utmärkande insatser inom kemiområdet. Christina Moberg är samfundets andra svenska hedersmedlem.

Ett studentlag från KTH med Gagan Gupta, Puneeth Lingaiah och Himanshu Choudhary tog hem segern i Smart City Hackathon, en svensk-indisk tävling för att gynna utvecklingen av hållbara städer. Det vinnande bidraget bygger på en idé där varor förses med en streckkod som ger pant när varan återvinns på rätt sätt.

Elisa Khouri Chalouhi, doktorand vid KTH:s avdelning för brobyggnad och stålbyggnad, är en tio som nominerats till Lilla Polhemspriset. Priset delas ut årligen för bästa examensarbete på civilingenjörsutbildningen, eller motsvarande, i Sverige. Vinnaren offentliggörs i oktober.

KTH har även en student, Joel Söderström, nominerad till tävlingen om årets bästa examensarbete på högskoleingenjörsutbildningen. Mottagaren av priset, Wimanska priset, blir offentlig i oktober.

Yolanda Hedberg, doktorand på KTH inom yt- och korrisionsvetenskap, har valts in till till AcademiaNet, ett internationellt nätverk för framstående kvinnliga forskare. Syftet med nätverket är att motverka diskriminering och bidra till en mer jämställd fakultet.

En föreläsningsserie inom stadsarkitektur, The Athena Lecture Series, med enbart kvinnor som föreläsare, arrangeras i höst av Centra för Framtida Stadsrum vid KTH. Drivande är Tigran Haas, universitetslektor vid avdelningen för urbana och regionala studier.

Text: Christer Gummeson

Till sidans topp