Sett och hört på KTH

Publicerad 2018-04-17
Karin Bradley

Hur kan vår konsumtion bli hållbar? Hållbar konsumtion och produktion är ett av flera delmål under FN:s hållbarhetsmål. Frågan om hur konsumtionsmönster i Sverige kan förändras till att bli mer hållbara lyfts nu i forskningsprogrammet MISTRA Sustainable Consumption som leds av forskare från

Åsa Svenfelt

 Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad. De två programcheferna är Karin Bradley, universitetslektor på Institutionen för samhällsplanering och miljö, och Åsa Svenfelt, docent på Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED). Läs mer om programmet.

Hållbarhetshuet på Teknikringen 10B Årets Fasad 2018. Skolan för arkitektur och samhällsbyggnads nybyggnation på Teknikringen 10B har tilldelats priset för Årets Fasad 2018 . Den sex våningar höga byggnaden är ritad av AIX Arkitekter och stod klar för inflytt efter sommaren 2017. Här huserar bland

Hållbarhetshuset

andra Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED) , Institutionen för fastigheter och byggande, KTH Vattencentrum och det strategiska innovationsprogrammet ViableCities. Årets Fasad delas ut av branaschföreningen för murat och putsat byggande, SPEF.

Ett nytt nummer av SciLifeLabs magasin Synergi kommer i början av maj. I Synergi  kan man läsa om olika forskningsprojekt som dragit nytta SciLifeLabs nationella infrastruktur. Magasinet ges ut på både svenska och engelska och riktar sig främst till forskare inom hälsa och miljö som skulle kunna ha nytta av de tekniker och den kompetens som SciLifeLab erbjuder.

Folke Snickars

Folke Snickars pristagare tilldelades ”Årets Regionutvecklingspris” vid årets Oskarsgala i Oskarshamn. Folke Snickars är professori regional planering på KTH. Han får priset för att han med stort personligt engagemang drivit samarbetet mellan KTH och Oskarshamn under många år. Läs mer i en intervju med Folke Snickars.

Designa och kommunicera hållbarhet för alla. Det är rubriken på en föreläsning som Sara Ilstedt, professor i Produkt- och tjänstedesign på KTH, håller i KTH Biblioteket den 25 april.
I föreläsningen  kommer hon att prata om hur vi ska kunna utveckla hållbara lösningar som når ut till alla.

Get Wet, en utställning om vatten, öppnade på KTH Biblioteket på Världsvattendagen den 23 mars. Det är WaterCentre@KTH som står bakom utställningen  som pågår till mitten av maj.

Jonas Weissenrieder vid Skolan för teknikvetenskap är utsedd till ny föreståndare för en av KTH:s tvärvetenskapliga plattformar, Materialplattformen. Jonas Weissenrieders förordnande sträcker sig till den 7 mars 2021.


Håkan Soold

Innehållsansvarig:press@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2018-04-17