Sett och hört - personer som har utmärkt sig på KTH under våren

Publicerad 2019-06-05

Vem har fått en utmärkelse för sin forskning eller fått ett intressant uppdrag? Vilka framgångsrika studentprojekt pågår inom KTH som förtjänar extra uppmärksamhet? Under vinjetten Sett och Hört finner du ett urval av KTH-nyheter i korthet.

Anders Lundgren

Han är årets studentvän

Anders Lundgren, förvaltningschef på Gemensamt verksamhetsstöd (GVS) har av SSCO:s styrelse blivit utnämnd till Stockholms studentvän 2019. Han får utmärkelsen för sitt arbete med studentbostäder, campusmiljöfrågan och för att bevara Studentpalatset.

Det är första gången priset går till KTH och till en tjänsteman. Priset delades ut traditionsenligt under Valborgsmässofirandet på Skansen den 30 april.

Prisad för framstående forskning inom språkvård

Linus Salö

Sociolingvisten Linus Salö  har tilldelats Erik Wellanders forskningspris 2019. Linus Salö arbetar på avdelningen för historiska studier för vetenskap, teknik och miljö på skolan för Arkitektur och samhällsbyggnad (ABE).

Han får priset för att han ”empiriskt har ökat kunskapen om och teoretiskt fördjupat förståelsen av svenskans bruk i vetenskapliga och akademiska sammanhang”.

Prisutdelningen ägde rum den 26 april på Språkrådsdagen. Prissumma är 50 000 kronor.

Ann-Christine Albertsson

Bronsmedalj för forskning inom cellulosa

Ann-Christine Albertsson , Professor Emerita i Polymerteknologi vid skolan för Kemi, bioteknologi och hälsa (CBH) har tilldelats 2019 års Anselme Payen Award. Priset delas ut av American Chemical Society: Cellulose and Renewable Materials (CELL) Division: “to honor and encourage outstanding professional contributions to the science and chemical technology of cellulose and its allied products.”

Priset innebär, förutom stor ära, en summa på 3000 dollar och en bronsmedalj. Priset delas ut vid American Chemical Society konferens i Philadelphia i mars 2020.

Nyttiggörandepris till Carlota Canalias

​​​​​​​Carlota Canalias  är professor och verksam vid Laserfysik på skolan för Teknikvetenskap (SCI). Hon prisas för sina insatser som bygger på nyttiggörande av forskning som har finansierats av Stiftelsen för strategisk forskning (SSF). Prissumman är 75 000 kronor i personligt stipendium. Carlota Canalias får utmärkelsen för projektet ”Skräddarsydda fotoner”.

Sverker Sörlin

Internationellt uppdrag för Sverker Sörlin

Sverker Sörlin , professor i vetenskapshistoria, fortsätter sin internationella karriär. Han har ett nytt uppdrag i Scientific Advisory Board, som The Austrian Science Fund startar. Sverker ska bland annat ge råd om hur finansiering av forskning bör utvecklas i framtiden. I rådgivningsgruppen ingår sju forskare från Tyskland, England, Österrike, Nederländerna och Sverige.

Christian Ohm och Johan Rockberg

Sveriges unga akademi välkomnar två KTH-forskare

Christian Ohm , forskare i experimentell partikelfysik och Johan Rockberg , docent och universitetslektor i antikroppsteknologi och riktad evolution vid KTH är två av åtta nya ledamöter i Sveriges unga akademi. Det är ett oberoende forum för yngre, ledande forskare från alla forskningsområden.

Smarta hus får eget innovationscentrum

KTH utvecklar tillsammans med huvudfinansiär Einar Mattsson, Akademiska Hus och Schneider Electric plattformen KTH Live-In-Lab till en centrumbildning . KTH Live-In-Lab, som startade 2016, består av fyra testbäddar för forskning och utveckling av bygg- och fastighetsrelaterade tekniker och metoder.

– Intresset för verkliga testmiljöer är stort, säger Jonas Anund-Vogel, föreståndare på KTH Live-In Lab. Vi hoppas att vi med samarbetet ska kunna förkorta ledtiderna från forskning till marknadsfärdiga produkter och tjänster, och möjliggöra framtidens smarta och hållbara byggnader.

KTH Live-In Lab publicerade nyligen rapporten ” GDPR och smarta byggnader ”.

Anna Holmquist

Prisad formgivare och doktorand vid KTH

Anna Holmquist , doktorand vid KTH, formgivare och ena halvan i designduon Folkform har fått det prestigefyllda Bruno Mathsson-priset tillsammans med sin kollega Chandra Ahlsell. Prissumman är på 250 000 kronor och syftet med priset är att ”främja forskning, utveckling, undervisning och utbildning inom områdena föremål samt inre och yttre miljö.”

Innehållsansvarig:press@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2019-06-05