Till innehåll på sidan

Stockholm trio lanserar kontoret i Bryssel

Grå husfasad.
Här en exteriör på kontoret i Bryssel där Stockholm trio delar lokaler med Stockholmsregionens Br.sselkontor .
Publicerad 2021-06-10

– Det är vår fasta övertygelse att vi genom Stockholm trio stärker vår internationella konkurrenskraft och öppnar för många nya möjligheter och samarbeten.
Det sade Sigbritt Karlsson, rektor för KTH och ordförande för Stockholm trio när universitetsalliansens Bryssel-kontor lanserades.

Under rubriken How to steer and accelerate Europe’s recovery, preparedness and resilience through European research and innovation collaborations hölls ett webbinarium med drygt 175 deltagare från hela Europa. Det arrangerades av Stockholm trio samt Stockholmsregionens Bryssel-kontor . Hälsa, digitalisering, klimat och hållbarhet var ett genomgående tema och belystes ur en rad olika perspektiv.

Tre personer vid ett skrivbord.
Rektorerna i universitetsalliansen Stockholm trio Ole Petter Ottersen, KI, Astrid Söderbergh Widding, SU och Sigbritt Karlsson, KTH.

Sigbritt Karlsson såg också en ökad möjlighet att locka såväl ledande forskare och studenter till Stockholm från övriga Europa och världen genom universitetsalliansen. Att Stockholm trio  redan i dag är en stark aktör i Europa framgick tydligt bland annat med tanke på att universitetsalliansen har 300 projekt och inom dessa pågår 11 000 samarbeten och inom ramen för Horizon 2020 har fått mer forskningsanslag än något annat enskilt universitet i EU - hittills 420 miljoner euro.
Finansborgarrådet Anna Köning Jerlmyr nämnde i sitt inledningsanförande tre områden som hon såg fram emot att ytterligare stärka samarbetet med Stockholm trio inom: klimatomställning, transporter och rörlighet samt hälsa med fokus på Stockholm.

– Jag ser fram emot att utveckla samarbetet med Stockholm trio och andra aktörer runt om i Europa för att arbeta tillsammans i den gröna och digitala omställningen vi befinner oss i.

Man med skägg.
Jean-Eric Paquet ansvarig för forskning och innovation i EU-kommissionen.

Jean-Eric Paquet, generaldirektör för forskning och innovation i EU-kommissionen, Horisont Europa, ramprogrammet för forskning och innovation som sträcker sig till 2027 hälsade trion mycket välkommen till Bryssel och berättade bland annat om ramprogrammets fem ”missions” - klimatsomtällning, cancer, friska hav och vatten, klimatneutrala och smarta städer samt jordar och livsmedel. Han vände sig även direkt till Europas forskare i färd med att söka forskningsanslag.  

– Forskningen ska göras tillgänglig genom open science och alla ska ha en jämställdhets och mångfaldssplan för projektet.

Evenemanget avslutades med presentationer och paneldebatt med forskare från Stockholm trios respektive lärosäten liksom representanter för regionen, staden och näringslivet. Från KTH deltog Karl Henrik Johansson, föreståndare för Digital Futures som talade om möjligheten att skapa ett hållbart samhälle genom digital transformation.

Text: Jill Klackenberg

Innehållsansvarig:press@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2021-06-10