Till innehåll på sidan
Smogen tilltar när trafiken tätnar - här i Kina. (Foto: AP)

Vad kostar utsläppen?

KOLDIOXID

Publicerad 2016-05-26

Att utsläppen av växthusgaser måste minska är alla överens om. Men hur ska man beräkna kostnaderna? Olika synsätt ger olika klimatekonomi – från 6 öre till 11 kronor per kilo koldioxid.

– Dagens sätt att beräkna kan vara klart missvisande och den svenska koldioxidskatten därmed en tydlig underskattning, säger Göran Finnveden , professor i miljöstrategisk analys vid KTH.

Han har tillsammans med miljöekonomen Lina Isacs , och en rad andra forskare publicerat en artikel om detta i senaste numret av tidskriften Journal of Cleaner Production .

De olika sätten att beräkna ger olika utfall, vilket kan ha stor betydelse för hur såväl samhällsekonomer som politiker och praktiker ser på och planerar för verkligheten när det gäller utsläpp. Beroende på vilken metod för beräkningen man använder så varierar siffran kraftigt.

Forskarna har analyserat de mest förekommande sätten att räkna och det är några saker som är avgörande för vilka siffror man landar på.

– Det handlar bland annat om vilka effekter av utsläppen som man tar med i beräkningarna, vilka etiska utgångspunkter man har och vilka antaganden man gör om framtida utsläpp, säger Lina Isacs. Resultatet blir till exempel väldigt olika beroende på vad man antar om jordens framtida temperaturökningar.

Man kan välja att bara räkna samhällskostnader utifrån här och nu eller att trots fundamentala osäkerheter – det är mycket vi inte vet – försöka beräkna skadeverkningar per kilo koldioxidutsläpp vid både 2-3 och 4-5 grader graders höjning, som slår mot framtida generationer.

– Det finns inget exakt enskilt värde för kostnaden av koldioxidutsläpp, utan det beror på vilken utgångspunkt man har. Om man tar hänsyn till effekter för framtida generationer eller inte spelar stor roll. Och om man räknar med risker för stora effekter eller inte så hamnar man väldigt olika, säger Göran Finnveden.

Trafiksatsningar är ett exempel där kostnader för koldioxid finns med i den samhällsekonomiska kalkylen. Hur dessa räknas fram och vilka aspekter som tas med kan bli avgörande för såväl ekonomiska som politiska beslut.

Artikelförfattarna visar hur gängse sätt att beräkna slår och ger även en rekommendation hur man kan välja värden för koldioxid.

– Vi förordar att välja värde även utifrån etiska ställningstaganden och framtida scenarier, trots de stora osäkerheterna, säger Göran Finnveden.

Text: Jill Klackenberg