"Världens mest hållbara krog"

Maria von Euler (trea från höger) tillsammans med resten av teamet bakom restauranglabbet. Projektet kan betrakas som tämligen gränsöverskridande då gruppen består av två industridesigners, två kockar, en materialexpert och en ekonom.

NYHET

Publicerad 2019-08-23

Hallå där, Maria von Euler, lärare och handledare på avdelningen för integrerad produktutveckling på KTH. Kan du berätta mer om det restauranglabb på KTH som du och några kollegor ska starta?

– Hej! Restauranglabbet är en innovationsarena där vi undersöker hur hållbart och cirkulärt ett komplett restaurangsystem kan bli, om man tar in alla delar som berör restaurangdrift. Det vill säga råvaror, vatten, avfall, möbler, teknik och så vidare. Det blir en plattform för alla berörda branscher och forskningsområden som tangerar en restaurang.

Ni ska köra labbet i skarpt läge i Open Cafés gamla lokaler på KTH:s centrala campus om jag förstått det hela rätt?!

– Det stämmer. För att kunna testa ordentligt, analysera, utvärdera och implementera ny teknik och innovationer behövs en plats där vi gör detta i praktiken och där vi, istället för att isolera testbäddar, kan se på dem både enskilt och i ett större system. Därför öppnar vi en restaurang där detta kan hända på riktigt. 

Vad spelar KTH för roll i detta restauranglabb?

– Vi vill sammanföra akademi med näringsliv och bli en spelare tillsammans med myndigheter och organisationer för att driva hållbarhetsfrågan framåt. Därför har KTH en stor betydelse för restauranglabbet. Det är idag det enda lärosätet som är involverat, men vi hoppas på fler universitet och högskolor i samarbete med oss. KTH Innovation stöttar oss och vårt "living lab" följs av Martin Sjöman på Green Leap (KTH). Miguel Mendonca Reis Brandao vid SEED är engagerad och vi hoppas att kunna ha ett tätt samarbete med KTH Food Sustainability Network snart. Jag uppmanar alla studenter och forskare på KTH som angränsar till vår verksamhet att kontakta oss för att se hur vi kan samverka!

Vad hoppas du och ni uppnå med labbet?

– Vi kommer att bli världens mest hållbara krog och kommer att bli det tack vare en funktionell och ekonomisk "felmarginal" som ger oss utrymme att testa, misslyckas, göra om och göra rätt. På så vis kommer vi att samla mängder av värdefull data och insikter som kommer att gagna både branschen och forskare att nå ut med nya tekniker, studier och innovation. När vi öppnar, den tredje september, kommer vi starta vid vår noll-punkt och kommer därefter att börja omställningen. Vägen är målet. Alla är välkomna att delta eller bara äta en god lunch!

Maria von Euler har varit lärare på avdelningen integrerad produktutveckling (Industriell teknik och management) vid KTH och kommer under hösten att fortsätta handleda studenter. Mycket verksamheten kommer dock att vara fokuserad på och kring restauranglabbet.

Restauranglabbet öppnar tisdag den tredje september 2019 klockan 08:00.

Text: Peter Ardell

För mer information, kontakta Maria von Euler på 073 - 505 67 66.