Till innehåll på sidan

Frågor och svar

Här hittar du några vanliga frågor och svar om KTH International Buddy Program.

Vad är KTH IBP (International Buddy Program)?

KTH IBP är ett internationellt mentorskapsprogram som drivs av KTH Alumni. Programmets koncept går ut på att matcha utresande KTH-studenter med KTH-alumner på en internationell arena. KTH IBP är en plattform för alumner som vill ge av sin tid och engagera sig för KTH. Genom att vara mentor för en student återknyter du kontakten med KTH samtidigt som du ger en student en tryggare och mer kvalitativ utlandsvistelse och dessutom får en inblick i hur studentlivet på KTH ser ut idag. Som mentor ger du också en student en unik möjlighet till insyn på arbetsmarknaden samtidigt som ni delar erfarenheter med varandra.

Som student i KTH IBP erbjuds du en unik möjlighet att få en lokal mentor under sin utlandsvistelse. Mentorskapet syftar till att ge utbytesstudenter en tryggare och mer givande utlandsvistelse. Samtidigt som det ger en inblick i det internationella näringslivet och en bredare karriärmöjlighet för framtiden.

KTH International Buddy Program startade 2016 i Singapore, Schweiz, Spanien och USA. Efterfrågan och engagemang styr i vilka länder mentorprogrammet tillämpas.

När startar KTH IBP?

KTH IBP startar vanligtvis vid terminsstart. 

Varför ska jag engagera mig som mentor i KTH IBP?

Därför att dina erfarenheter som du samlat på dig under livet och karriären är ovärderliga för en student likväl som det kommer vara givande för dig att träffa en student och få veta mer om hur studentlivet ser ut idag. Genom ditt mentorskap är du med och ger en student en bättre, tryggare och än mer högkvalitativ utlandsvistelse. Du blir också en global ambassadör för både dig själv, ditt företag och KTH.

Jag har inget jättehäftigt jobb, är jag fortfarande intressant som mentor?

Självklart. Så länge du gillar att dela med dig av din kunskap, dina erfarenheter samt hjälpa någon, spelar det ingen roll vart du jobbar. Som du vet kan en utbildning från KTH öppna de mest oväntade dörrar, alla intressanta på sitt sätt. KTH IBP handlar inte enbart om jobb och karriär, det handlar minst lika mycket om att välkomna en student till sitt nya land, vägleda personen i sin nya miljö och få denne att känna sig välkommen och trygg under sin utlandsvistelse.

Vad förväntas av mig som mentor (Buddy) i KTH IBP?

Vi förväntar oss att du träffar din tilldelade adept så tidigt som möjligt på terminen. Börja gärna med en fika på neutral mark och ta reda på vad din adept behöver veta och få information om för att få en så bra start som möjligt på sin utlandsvistelse. Hur ofta ni sedan ses är upp till er, men två gånger per termin kan vara bra för att få en kontinuitet. Några exempel på vad ni kan göra under kommande träffar kan vara att gå på företagsbesök i studiesyfte, att låta din adept få jobbskugga dig eller en kollega eller varför inte bjuda in din adept att vara med vid något kulturellt/traditionellt event. Om det finns ett lokalt Alumni Chapter, bjud gärna med din adept på evenemang arrangerade av din alumnförening.

Vad förväntas av mig som adept (student) i KTH IBP?

Att du förbereder dig väl inför mötena med din mentor och att du har ett syfte och mål med era träffar. Som adept i KTH IBP har du ett ansvar, likväl som din mentor har, att på ett insiktsfullt och organiserat sätt träffas, byta erfarenheter och låta er båda utvecklas i programmet.

Matchningen känns inte bra, kan jag byta mentor/adept under programmets gång?

Ibland blir det fel och kemin kanske inte alls stämmer. Vi vill göra vårt bästa för att det ska kännas så bra som möjligt för både dig som mentor och adept. I den mån det går hjälper vi självklart till med att lösa eventuella problem på smidigast sätt. Tillgängligheten på lediga mentorer och adepter kan givetvis vara avgörande.

Vad händer när adepten väl avslutar sina utbytesstudier?

Med största sannolikhet återvänder adepten till Sverige och KTH och mentorskapet, inom ramarna för KTH IBP, upphör. Efter varje avslutat program kommer både mentor och adept behöva fylla i en digital utvärderingsenkät som alumnverksamheten tillhandahåller och ansvarar för. Självklart finns inget som hindrar att mentor och adept fortsätter sin kontakt efter avslutat program, dock sker detta då utan stöd från alumnverksamheten och utanför ramarna för KTH International Buddy Program. Om mentorn vill fortsätta engagera sig kommer han/hon blir matchad med en ny utbytesstudent från KTH.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Tidigare deltagare i KTH International Buddy Program

”Martin and I finally metup last Friday for a quick coffee (busy agendas for both), and it was great. We both got to know each other and there’s definitely a good symphony - well, we ended up having a few beers Friday night and Saturday night!”

"My mentor became my friend."

"I think it is a very good thing to get in contact with a local person who knows how it is to live and work in the country. It gives me as a student both security and and advice and gets me to see things that I would not have seen otherwise."

The KTH International Buddy Program is looking great.”

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Vill du veta mer om KTH International Buddy Program, vänligen kontakta alumni@kth.se

Innehållsansvarig:alumni@kth.se
Tillhör: Alumni
Senast ändrad: 2020-09-22