Till innehåll på sidan

KTH Bibliotekets medieplan

​​​​​​​- strategi för att via KTH Biblioteket ge tillgång till relevanta informationsresurser i elektroniskt och tryckt format

KTH Biblioteket har i uppdrag att stödja KTH:s forskning, utbildning och samverkan genom att ge tillgång till relevanta informationsresurser, i nära dialog med lärare, forskare och studenter. Det är KTHs områden för forskning och utbildning samt utveckling inom dessa som ska styra vad biblioteket tillgängliggör.

Målsättningen är att ge tillgång till relevant information till bibliotekets prioriterade målgrupper med så kort leveranstid som möjligt.

  • De användargrupper som är bibliotekets första prioritet är lärare, forskare och studenter vid KTH. Allmänheten kan låna bibliotekets tryckta material samt ges tillgång till e-resurser via datorer i bibliotekslokalen.  
  • Förslag på inköp och lån från KTHs studenter, lärare och forskare är mycket betydelsefulla.
  • KTH Biblioteket prioriterar att tillgängliggöra böcker, tidskrifter och andra informationsresurser i elektroniskt format i huvudsak på svenska och engelska.
  • Avhandlingar, examensarbeten och andra publikationer som utges av KTH ska publiceras i KTH:s publikationsdatabas DiVA. I tryckt format sparas ett exemplar av doktorsavhandlingar och licentiatuppsatser.
  • Biblioteket ska vara en aktiv part i omställningen till ett öppet publiceringslandskap och arbeta för att öppet tillgängliga forskningsresultat kan meriteras högre. 

För att läsa medieplanen i sin helhet, kontakta biblioteket@kth.se

Innehållsansvarig:biblioteket@kth.se
Tillhör: KTH Biblioteket
Senast ändrad: 2021-05-31