Till innehåll på sidan

Spika avhandling/licentiatuppsats

Enligt rektorsbeslut ska doktorsavhandlingar och licentiatuppsatser på KTH tillgängliggöras (spikas) i både tryckt och elektronisk form senast tre veckor före disputation eller licentiatseminarium.

Spikningsträdet på Huvudbiblioteket.
Spikningsträdet på Huvudbiblioteket

Spikningen måste vara gjord senast tre veckor före disputation/licentiatseminarium.

Spikningen innebär att du registrerar uppgifter om avhandlingen/uppsatsen och disputationen samt även att du laddar upp din doktorsavhandling eller licentiatuppsats i fulltext (pdf). Den blir då fritt tillgänglig. Undantaget är endast material som är skyddat av sekretess. Om du har skrivit en sammanläggningsavhandling eller sammanläggningsuppsats ska sammanfattningen (kappan) publiceras i DiVA. Kappan som laddas upp i DiVA ska vara i samma version som i den tryckta avhandlingen. Det är alltid tillåtet att registrera information om avhandlingen såsom titel, ISBN, sidnummer och så vidare. Det är också alltid tillåtet att ladda upp kappan i fulltext.

Spikning i tryckt form innebär att du levererar ett exemplar av avhandlingen/uppsatsen till biblioteket. Vill du så kan du också hänga upp ett spikningsexemplar på avhandlingsträdet som står i bibliotekshallen. Kom ihåg att plocka ned det efter disputationen. Kvarglömda exemplar kastas.

Det är viktigt att spikningen görs i rätt ordning, följ därför instruktionen på webbsidan Spikning steg för steg .
 

Två personer samtalar

Kontakta biblioteket

Vi på biblioteket kan hjälpa dig i publiceringsprocessen, med frågor om open access-publicering, forskningsdata, bibliometri och altmetri. 

E-post: biblioteket@kth.se

Fler kontaktuppgifter och öppettider

Innehållsansvarig:biblioteket@kth.se
Tillhör: KTH Biblioteket
Senast ändrad: 2023-01-27