Till innehåll på sidan

Spika avhandling/licentiatuppsats

Enligt rektorsbeslut ska doktorsavhandlingar och licentiatuppsatser på KTH tillgängliggöras (spikas) i både tryckt och elektronisk form senast tre veckor före disputation eller licentiatseminarium.

Spikningsträdet på Huvudbiblioteket.
Spikningsträdet på Huvudbiblioteket

Spikningen måste vara gjord senast tre veckor före disputation/licentiatseminarium.

Spikningen innebär att du registrerar uppgifter om avhandlingen/uppsatsen och disputationen samt även att du laddar upp din doktorsavhandling eller licentiatuppsats i fulltext (pdf). Den blir då fritt tillgänglig. Undantaget är endast material som är skyddat av sekretess. Om du har skrivit en sammanläggningsavhandling eller sammanläggningsuppsats ska endast sammanfattningen publiceras (kappan) i DiVA. Kappan som laddas upp i DiVA ska vara i samma version som i den tryckta avhandlingen.

Spikning i tryckt form innebär att du levererar ett exemplar av avhandlingen/uppsatsen till biblioteket. Vill du så kan du också hänga upp ett spikningsexemplar på avhandlingsträdet som står i bibliotekshallen. Kom ihåg att plocka ned det efter disputationen. Kvarglömda exemplar kastas. Följ instruktionen i Spikning steg för steg

KTH:s anvisningar om disputation av licentiatuppsats och doktorsavhandling