Till innehåll på sidan

Viktigt att tänka på vid registrering

Organisatorisk tillhörighet

 • Ange organisatorisk tillhörighet, dvs. rätt skola, avdelning, centrumbildning etc, för samtliga författare som varit anknutna till KTH vid publikationens tillkomst.
 • Den organisation som anges skall överensstämma med författarens tillhörighet vid publikationens tillkomst.
 • En författare kan ange flera organisationstillhörigheter för samma publikation, t ex både avdelning och centrumbildning. Anges en centrumbildning skall den kompletteras med den avdelningen där forskaren har sin anställning.

KTH-id

 • KTH-id skall anges vid ”Användarnamn” i DiVA (KTH-id är ett unikt id med åtta tecken (exempel u1l3g15d) som alla KTH-anställda har och som kan återfinnas nere till höger på varje anställds profilsida.
 • För samtliga KTH-anknutna författare till en publikation skall KTH-id anges. Detta gäller oavsett om publikationen tillkommit under den tid författaren varit anknuten till KTH eller inte. 
 • Lägg till eller skapa ett ORCID-id

Refereegranskning

 • Refereegranskning syftar på granskning av fullständig, publicerad text.  
 • Att en tidskrift tillämpar refereegranskning betyder inte per automatik att alla publikationer i tidskriften skall anses refereegranskade.
 • Refereegranskning av bok eller del av antologi betyder att granskningen har gjorts av oberoende granskare, inte enbart av bokens redaktörer.
 • Fackgranskning är inte detsamma som refereegranskning.

Ofullständiga och felaktiga poster

Om man hittar ofullständiga eller felaktiga poster där man själv är författare bör man logga in i DiVA och ändra dessa. Det är enbart personer som är registrerade med KTH-id eller finns nämnda som författare i en post som kan ändra den.

För att göra en ändring:

 • Logga in i DiVA.
 • Välj formuläret ”Ändra / Radera post”.
 • Sök upp posten och gör ändringarna.
 • Fortsätt till sista sidan av formuläret och spara ändringarna genom ”Godkänn”.

Ladda upp en fulltextfil

Tänk på att först kontrollera förlagens villkor. Det kan du göra i Sherpa/Romeo. När du har laddat upp en fil så tar det några dagar innan den blir synlig. Detta beror på att biblioteket först kontrollerar posten.

För hjälp att ta bort en felaktig post, redigera en post man inte har åtkomst till eller övriga frågor, kontakta biblioteket.

Logga in i DiVA

Logga in i Sherpa/Romeo databasen

Innehållsansvarig:biblioteket@kth.se
Tillhör: KTH Biblioteket
Senast ändrad: 2020-09-15