Viktigt att tänka på vid registrering

Organisatorisk tillhörighet

 • Ange organisatorisk tillhörighet, dvs. rätt skola, avdelning, centrumbildning etc, för samtliga författare som varit anknutna till KTH vid publikationens tillkomst.
 • Den organisation som anges skall överensstämma med författarens tillhörighet vid publikationens tillkomst.
 • En författare kan ange flera organisationstillhörigheter för samma publikation, t ex både avdelning och centrumbildning. Anges en centrumbildning skall den kompletteras med den avdelningen där forskaren har sin anställning.

KTH-id

 • KTH-id skall anges vid ”Användarnamn” i DiVA (KTH-id är ett unikt id med åtta tecken (exempel u1l3g15d) som alla KTH-anställda har och som kan återfinnas nere till höger på varje anställds profilsida.
 • För samtliga KTH-anknutna författare till en publikation skall KTH-id anges. Detta gäller oavsett om publikationen tillkommit under den tid författaren varit anknuten till KTH eller inte.

Refereegranskning

 • Refereegranskning syftar på granskning av fullständig, publicerad text.  
 • Att en tidskrift tillämpar refereegranskning betyder inte per automatik att alla publikationer i tidskriften skall anses refereegranskade.
 • Refereegranskning av bok eller del av antologi betyder att granskningen har gjorts av oberoende granskare, inte enbart av bokens redaktörer.
 • Fackgranskning är inte detsamma som refereegranskning.

Ofullständiga och felaktiga poster

Om man hittar ofullständiga eller felaktiga poster där man själv är författare bör man logga in i DiVA och ändra dessa (se nedan). Det är enbart personer som är registrerade med KTH-id eller finns nämnda som författare i en post som kan ändra den.

För att göra en ändring:

 • Logga in i DiVA
 • Välj formuläret ”Ändra / Radera post”.
 • Sök upp posten och gör ändringarna.
 • Fortsätt till sista sidan av formuläret och spara ändringarna genom ”Godkänn”.

Ladda upp en fulltextfil

Tänk på att först kontrollera förlagens villkor. Det kan du göra i Sherpa/Romeo-databasen . När du har laddat upp en fil så tar det några dagar innan den blir synlig. Detta beror på att PI-enheten först kontrollerar posten.

För hjälp att ta bort en felaktig post, redigera en post man inte har åtkomst till eller övriga frågor, kontakta PI-enheten via supportmail: biblioteket@kth.se

Innehållsansvarig:biblioteket@kth.se
Tillhör: KTH Biblioteket
Senast ändrad: 2019-04-05