Till innehåll på sidan

Viktigt att tänka på vid registrering

Det finns flera olika saker som är viktigt att tänka på när en författare registrerar sin publikation manuellt i DiVA.

Organisatorisk tillhörighet

 • Ange organisatorisk tillhörighet, dvs. rätt skola, avdelning, centrumbildning etc, för samtliga författare som varit anknutna till KTH vid publikationens tillkomst.
 • Den organisation som anges skall överensstämma med författarens tillhörighet vid publikationens tillkomst.
 • En författare kan ange flera organisationstillhörigheter för samma publikation, till exempel både avdelning och centrumbildning. Anges en centrumbildning skall den kompletteras med den avdelningen där forskaren har sin anställning.

KTH-id

 • KTH-id skall anges vid Användarnamn i DiVA (KTH-id är ett unikt id med åtta tecken, exempel u1l3g15d) som alla KTH-anställda har och som kan återfinnas nere till höger på din profilsida, vilken syns när du är inloggad på KTH:s nät.
 • För samtliga KTH-anknutna författare till en publikation skall KTH-id anges. Detta gäller oavsett om publikationen tillkommit under den tid författaren varit anknuten till KTH eller inte. 
 • Lägg till eller skapa ett ORCID-id

Refereegranskad artikel (peer review)

 • Refereegranskning syftar på granskning av fullständig, publicerad text.  
 • Att en tidskrift tillämpar refereegranskning betyder inte per automatik att alla publikationer i tidskriften skall anses refereegranskade.
 • Refereegranskning av bok eller del av antologi betyder att granskningen har gjorts av oberoende granskare, inte enbart av bokens redaktörer.
 • Fackgranskning är inte detsamma som refereegranskning.

Ofullständiga och felaktiga poster

Om man hittar ofullständiga eller felaktiga poster där man själv är författare bör man logga in i DiVA och ändra dessa. Det är enbart personer som är registrerade i posten med KTH-id eller finns nämnda som författare i en post som kan ändra den.

För att göra en ändring:

 • Logga in i DiVA .
 • Välj formuläret ”Ändra/Radera post”.
 • Sök upp posten och gör ändringarna. Om du laddar upp en fulltext i DiVA så kan du inte gå in och ändra posten efteråt. Du kan då kontakta biblioteket så hjälper vi dig.
 • Fortsätt till sista sidan av formuläret och spara ändringarna genom Godkänn.

Ladda upp en fulltextfil

Tänk på att först kontrollera förlagens villkor. Det kan du göra i Sherpa/Romeo . När du har laddat upp en fil så tar det några dagar innan den blir synlig på grund av att fulltexten först granskas av en bibliotekarie innan den blir publicerad.

Ändra fulltextfil i DiVA

Du kan inte ändra på en post i DiVA som innehåller fulltextfiler. Inte heller avhandlingar och examensarbeten som laddats upp i DiVA. För hjälp att ta bort en felaktig post eller redigera en post med fulltextfil kontakta biblioteket.

Två personer samtalar

Kontakta biblioteket

Vi på biblioteket kan hjälpa dig i publiceringsprocessen, med frågor om open access-publicering, forskningsdata, bibliometri och altmetri. 

E-post: biblioteket@kth.se

Fler kontaktuppgifter och öppettider

Innehållsansvarig:biblioteket@kth.se
Tillhör: KTH Biblioteket
Senast ändrad: 2023-03-21