Open Access-avtal för KTH-forskare

KTH har avtal med ett antal förlag för att underlätta för KTH:s forskare när det gäller publiceringsavgifter

KTH Biblioteket täcker kostnaderna för publicering i rena OA-tidskrifter och i tidskrifter hos förlag som går mot full Open Access. Vi tar hand om fakturan och all administration. Kontakta oss på biblioteket  om du ska publicera en OA-artikel som faller inom ovanstående kategorier.

För kostnadsfria/rabatterade publiceringsavgifter gäller följande:

  • ”Corresponding author” måste vara anställd på KTH. (Huvudansvarig författare, den person som skickar in manuskriptet och sköter kontakten med förlaget i samband med publicering.)

  • Använd din KTH e-post adress som slutar på ”kth.se”. Det säkerställer identifieringen av KTH-författare och berättigade artiklar.

American institute of physics  1 Jan 2019 — 31 Dec 2019
AIP erbjuder under avtalsperioden en pilot för publicering i förlagets hybridtidskrifter utan extra kostnad. Piloten kommer att utvecklas under avtalsperioden. Piloten omfattar inte all publicering men avsikten är att fler organisationer och tidskrifter kommer att kunna anslutas senare under avtalsperioden. AIP Journals omfattar 17 tidskrifter, varav de flesta tillhör American Institute of Physics (AIP). Dessutom ingår samtliga konferensrapporter från AIP. Lista på tidskrifter som ingår i avtalet (xlsx 15 kB)

Cambridge University Press   Detta är ett nytt treårigt avtal som inkluderar både läsrättigheter till de 398 tidskrifter som ingår i Full Collection från Cambridge University Press och obegränsad publicering av öppet tillgängliga artiklar i både hybrid- och rena OA-tidskrifter från förlaget. 2019-01-01 – 2021-12-31
Lista över tidskrifter som ingår i avtalet (pdf 97 kB)

De Gruyter   Forskare vid KTH kan publicera sig open access utan publiceringsavgift i de Gruyters hybridtidskrifter. Detta gäller även guld open-access tidskrifter där biblioteket också står för kostnaden. Läs mer om avtalet

The Electrochemical Society  - ECS Plus subscribers
Avtalet med förlaget innebär att forskare kan publicera Open Access i samtliga tidskrifter. Read more about the agreement ECS Plus subcribers  

Frontiers 
Frontiers är ett open access-förlag som publicerar 64 tidskrifter inom medicin, naturvetenskap, teknik, humaniora och samhällsvetenskap. Samtliga tidskrifter är öppet tillgängliga att läsa (CC-BY). Biblioteket står för publiceringsavgiften. När du som författare (corresponding author) skickar in ett manuskript till någon av Frontiers tidskrifter och kommer till steget då du ska ange detaljer om betalning, välj KTH i listan över institutioner med ett medlemskap. Lista över tidskrifter som ingår i avtalet (xlsx 22 kB)

Institute of Physics (IoP)  - Forskare på KTH har tillgång till paketet IoP Science Extra  som omfattar 111 tidskrifter inom fysikämnet. Avtalet innehåller också en Open Access-komponent vilket innebär att en stor andel av avgifterna för att publicera Open Access återbetalas till KTH och dras av från licenskostnaden under kommande år. Publiceringsavgifterna betalas av biblioteket. Avtalet omfattar Open Access-publicering i IoP:s hybridtidskrifter och löper på tre år, 2017-2019. Läs mer om avtalet   Lista över tidskrifter som ingår i avtalet. (xlsx 26 kB)

MDPI (Multidisciplinary Digital Publishing Institute)  - Biblioteket står för kostnaden för Open Access-publicering hos MDPI. Fakturorna hanteras av biblioteket.

Oxford Journals  2019-2021
Publicering med öppen tillgång medges i 313 av 354 titlar i avtalet, dvs 41 titlar medger i dagsläget inte publicering med öppen tillgång (titlar från lärda sällskap). Avtalet innebär läsrättigheter till 354 tidskrifter och ett gradvis ökande antal publiceringar med öppen tillgång i hybridtidskrifter motsvarande ca 60% av konsortiets totala förväntade publicering år 2019, 70% år 2020 och 80% år 2021. Lista över titlar som ingår i avtalet (xlsx 50 kB)

Royal Society of Chemistry Read & Publish  1 Jan 2019 — 31 Dec 2019 Det nya erbjudandet för RSC är en läs- och publiceringsmodell (Read & Publish). I priset ingår tillgång till RSC Gold Collection och ett obegränsat antal OA-publiceringar i samtliga tidskrifter som ingår i avtalet.
När du som författare skickar in ett manuskript till en RSC-tidskrift är det viktigt att du anger att du är knuten till KTH samt använder din e-post på KTH. Om artikeln accepteras för publicering identifierar RSC dig som KTH-anknuten och du bli informerad om att publiceringsavgiften redan är inkluderad via bibliotekets avtal. Artikeln blir omedelbart öppet tillgänglig vid publiceringstillfället. Lista över publikationer som ingår i avtalet (xlsx 32 kB)

Springer Compact   1 Jan 2019 - 31 Dec 2021 KTH har ett avtal med Springer där avgiften för att göra din artikel tillgänglig open access redan är förbetald när du som forskare väljer att publicera dig i en av Springers hybridtidskrifter. När din artikel accepterats får du en länk till plattformen ”MyPublication” där du anger att du är knuten till KTH. Du identifieras även genom IP-adress och e-postdomän. Innan artikeln görs tillgänglig online, verifierar KTH Biblioteket att du är knuten till lärosätet. Lista med tidskrifter som ingår i avtalet (xlsx 1,1 MB)  

Springer Nature fully OA   15 Juli 2019 — 31 Dec 2019
Springer Nature Fully OA är ett pilotavtal för publicering inom rena open access-tidskrifter som KTH Biblioteket tecknat via Bibsamkonsortiet. Med ren open access menas att allt innehåll i tidskrifterna är fritt tillgängligt för alla, ingen prenumeration behövs. 

BioMed Central (BMC) (313 tidskrifter)

Springer Open Journals (216 tidskrifter)

NatureResearch (46 tidskrifter, inkl Nature Communications och Scientific Reports)

Palgrave Macmillan (1 tidskrift)

List of publications (xlsx 39 kB)

Taylor & Francis Read & Publish  1 Jan 2018 - 31 Dec 2020 Forskare vid KTH publicera sig open access utan avgift i cirka 2300 tidskrifter från Taylor & Francis. Via bibliotekets avtal med förlaget är publiceringsavgifterna (article processing charge, APC) redan betalda för alla forskare vid universitetet.
När du som författare skickar in ett manuskript till en Taylor & Francis-tidskrift är det viktigt att du anger att du är knuten till KTH samt använder din e-postadress på KTH. På så sätt identifieras artikeln automatiskt som aktuell för open access publicering inom ramen för bibliotekets avtal.
Om artikeln accepteras för publicering får biblioteket ett meddelande om att verifiera din anknytning, varpå artikeln blir direkt öppet tillgänglig vid publicering. Lista över tidskrifter som ingår i avtalet (xlsx 200 kB)

Kontakta KTH ​​​​​​​Biblioteket ​​​​​​​ om du har frågor om publiceringsavgifter

Innehållsansvarig:biblioteket@kth.se
Tillhör: KTH Biblioteket
Senast ändrad: 2019-09-10