Spika avhandling/licentiatuppsats

Enligt rektorsbeslut ska doktorsavhandlingar och licentiatuppsatser på KTH hanteras enligt samma rutiner och tillgängliggöras (spikas) i både tryckt och elektronisk form senast tre veckor före disputation eller licentiatseminarium.

Spikningsträdet på Huvudbiblioteket

Den elektroniska spikningen sker i KTH:s publikationsdatabas DiVA. Spikningen innebär att du registrerar uppgifter om avhandlingen/uppsatsen och disputationen samt även att du laddar upp din doktorsavhandling eller licentiatuppsats i fulltext (PDF). Den blir då fritt tillgänglig. Undantaget är endast material som är skyddat av sekretess. Om du har skrivit en sammanläggningsavhandling eller sammanläggningsuppsats ska endast sammanfattningen publiceras (kappan). Den PDF som laddas upp i DiVA ska vara samma version som den tryckta.

Spikblad är avskaffat enligt rektorsbeslut.

Spikning i tryckt form innebär att du levererar ett exemplar av avhandlingen/uppsatsen till biblioteket. Du kan också hänga upp ett spikningsexemplar på avhandlingsträdet som står i bibliotekshallen nära den röda gradängen om du vill. Kom då ihåg att plocka ned det efter disputationen. Kvarglömda exemplar kastas.

För att underlätta spikningsprocessen är det viktigt att allt sker i en viss ordning.

Spikning steg för steg

Spikningen måste vara gjord senast tre veckor före disputation/licentiatseminarium.

KTH:s anvisningar om disputation av licentiatuppsats och doktorsavhandling