Till innehåll på sidan

Anna Ottenhall, Fiber- och polymerteknologi

Antimicrobial Materials from Cellulose Using Environmentally Friendly Techniques

Publicerad 2018-11-21

Anna Ottenhall försvarar sin avhandling "Antimicrobial Materials from Cellulose Using Environmentally Friendly Techniques" den 7 december 2018.

Vad handlar din avhandling om?

Den handlar om mer miljövänliga sätt att förebygga mikrobiell tillväxt på biobaserade material, liksom hur bakterier kan avlägsnas från vatten genom att använda biobaserade filter.

Har den någon koppling till KTH:s hållbarhetsmål och de globala målen för hållbar utveckling?

Ja, jag presenterade nyligen en del av mitt arbete under KTH Sustainability Research Day. Ett av FN:s mål för hållbar utveckling är rent vatten för alla och återvändandet till ett mer biobaserat samhälle kommer att kräva tekniker för att förebygga mikrobiell tillväxt på material gjorda av biodegraderbara resurser.

Hur kan dina resultat användas i framtiden?

Sättet att skapa bakterieadsorberande material genom att använda katjoniska polyelektrolyter har potential att användas för olika applikationer där vi vill fånga och avlägsna bakterier. En målsättning vi haft är att använda det för vattenrening i framtiden. En annan forskningshöjdpunkt ur avhandlingen är den goda antisvampeffekten som chitosan hade i skummaterial från cellulosafiber.

Innehållsansvarig:webmaster@cbh.kth.se
Tillhör: Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)
Senast ändrad: 2018-11-21