Till innehåll på sidan

CBH-forskare del av nytt växtbioteknik-center

Paul Hudson.
Paul Hudson.
Publicerad 2020-06-18

Paul Hudson, lektor i systembiologi, är del av ett nytt center för växtbioteknikforskning som beviljats 50 miljoner i stöd från SSF.

– Det övergripande målet för vårt forskningscenter är att förbättra produktiviteten hos grödor. Detta är ett ambitiöst mål, och det finns flera konsortier runt om i världen som arbetar med detta. Vårt centrum kommer att fokusera på genmodifiering av kloroplast, där ljusinsamling och CO2-fixering sker, säger Paul Hudson.

Centret ”Design av fotosyntes för framtidens matproduktion” leds av professor Åsa Strand vid Umeå universitet och kommer att fokusera på två olika forskningslinjer för att öka fotosynteskapaciteten i växter. Dels vill man modifiera växter för att utnyttja ljusenergin mer effektivt, dels identifiera negativa regleringspunkter som fixerar koldioxiden i växternas kloroplaster. Paul Hudson, och kollegan Alexey Amunts vid Stockholm universitet, kommer att arbeta med den andra linjen.

– Vi kommer systematiskt att variera mängden centrala metabola enzymer och övervaka effekten på CO2-upptag och omvandling i GMO-växterna, för att försöka identifiera vilka enzymer som är de långsamma stegen. Vi kommer också att utnyttja Scilifelabs anläggningar och använda nya tekniker för att undersöka hur dessa enzymer interagerar med så kallade signalmetaboliter som kan vara ansvariga för att bromsa enzymerna, säger Paul Hudson.

Centret är ett av fyra nya forskningscenter inom speciellt strategiska områden som får bidrag av Stiftelsen för strategisk forskning (SSF) i utlysningen Agenda 2030 Research Centers (SSF-ARC). Varje center får 50 miljoner kronor.

Läs mer om Paul Hudsons och Alexey Amunts forskning på Sciliflab.se

Innehållsansvarig:Jon Lindhe
Tillhör: Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)
Senast ändrad: 2020-06-18