Till innehåll på sidan

Forskare belönade med Best Paper Award

Publicerad 2017-11-27

Minkeun Has och Thomas Lindhs hanteringslösning för trådlösa sensorer i sjukvården belönades i oktober med utmärkelsen Best Paper Award vid IEEE:s 19:e konferens Healthcom 2017 i Dalian, Kina.

Internet of things kan beskrivas som den nya generationen internet. Ett stort antal trådlösa sensorer och apparater sänder data över nätet. Inom sjukvården genereras en mängd patientdata från kroppsnära sensorer som mäter olika funktioner tillstånd, såsom exempelvis EKG. Det finns ett behov hos vårdgivare och leverantörer att kunna övervaka och styra utrustning, prestanda och tjänster.

– En vårdgivare har ett antal patienter som var och en kan ha en eller flera bärbara sensorer. En tjänsteleverantör av t.ex. bärbar EKG-utrustning kan ha ett antal vårdgivare som kunder. Vi har utvecklat en distribuerad modell och en prototyp för att övervaka och styra sensorer och tjänster för vårdgivare, berättar Minkeun Ha, gästforskare från det sydkoreanska universitetet KAIST som tillsammans med Thomas Lindh, senior forskare vid STH, tagit fram systemet.

Samlar data i realtid

Sensorerna i systemet använder Bluetooth low energy för den trådlösa kommunikationen. Protokollet LWM2M används för att hantera styrning och övervakning av utrustning och tjänster. En patients sensorer är anslutna till en så kallad gateway, till exempel en mobiltelefon eller LTE-modem, som kommunicerar med en server i ett datormoln. Trafiken består dels av datasampel från sensorerna och dels av kommandon och instruktioner för att styra och övervaka utrustning och tjänster. En vårdgivare eller tjänsteleverantör kan hantera systemet via en egen datorklient.

– Systemet samlar hälsodata och en vårdgivare kan övervaka patienter i realtid eller analysera data i efterhand. Systemet kan även kopplas till larmsystem för akuta åtgärder, säger Minkeun Ha.

Systemet kan anpassa samplingsfrekvens, dataöverföring och lokal lagring i sensorer och gateway till kommunikationskanalens kvalitet. Om paketförlusterna i överföringen är för höga kan data lagras lokalt och sändas senare.

Projektet har fått sponsring från Microsoft research för att använda molnplattformen Azure IoT Hub. Diskussioner med företaget Kiwok har gett värdefull insikt om krav från vårdgivare och tjänsteleverantörer.

– Att kunna övervaka och styra utrustning och prestanda är mycket viktigt för tillämpningar inom medicin och hälsa, säger Thomas Lindh, senior forskare vid STH.

– Så vitt vi vet finns inget existerande verktyg där vårdgivaren kan övervaka och kontrollera distribuerade sensorer, säger Minkeun Ha.

”Best Paper” vid IEEE Healthcom 2017

Nyligen belönades STH-forskarnas artikel ”Distributed Performance Management of Internet of Things as a Service for Caregivers” med utmärkelsen Best Paper Award vid IEEE:s konferens Healthcom i Dalian i Kina. Årets konferenstema var ”Improving Lives Through e-Health ICT Solutions”.  

Managementsystemet är än så länge en prototyp med trådlösa EKG som tillämpning. Visionen är att modellen kan vidareutvecklas till en produkt av en tjänsteleverantör.

Minkeun Ha forskar på STH inom ramen för KTH:s samarbete med det sydkoreanska universitetet KAIST som kommit till genom Rune och Kerstin Jonassons donation.

Vid KAIST har han byggt upp en plattform för trådlösa sensorer samt forskat på molntjänster för Internet of things. Han har inte tidigare arbetat med hälsoapplikationer som nu på STH.

– De flesta forskare i datorteknik vill utveckla modeller som kan användas i den riktiga världen. Jag är entusiastisk över att utveckla lösningar som inte bara kan användas i forskning, säger Minkeun Ha.

Thomas Lindh är mycket nöjd med samarbetet med gästforskaren.

– Minkeun har gjort värdefulla bidrag till vår forskning inom området medicinska informations- och kommunikationssystem. Vi är tacksamma för stipendiet från Jonassons stiftelse och uppskattar verkligen samarbetet med gästforskaren, säger han.

Text: Sabina Fabrizi

Innehållsansvarig:webmaster@cbh.kth.se
Tillhör: Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)
Senast ändrad: 2017-11-27