Till innehåll på sidan

Gustav Svedberg, Bioteknologi

Novel planar and particle-based microarrays for point-of-care diagnostics

Gustav Svedberg.
Publicerad 2019-03-08

Gustav Svedberg försvarar sin avhandling "Novel planar and particle-based microarrays for point-of-care diagnostics" den 22 mars 2019.

Vad handlar din avhandling om?

Den handlar om utvecklingen av nya microarray-tekniker som möjliggör detektion av många sjukdomsrelaterade biomolekyler i en och samma mätning av ett kliniskt prov. Målet är att dessa ska användas för att upptäcka sjukdomar i så kallade point-of-care-sammanhang, vilket innebär att de ska vara enkla att använda, kräva minimalt med utrustning och ge resultat så snabbt som möjligt.

Har den någon koppling till KTH:s hållbarhetsmål och de globala målen för hållbar utveckling?

Arbetet är nära kopplat till Mål 3 av de Globala målen definierade av UNDP, nämligen ”Hälsa och välbefinnande.” Genom att utveckla nya tekniker som tillåter diagnostik att utföras enkelt, snabbt och billigt i resursfattiga områden kan tillgång till grundläggande sjukvård potentiellt förbättras i områden som till exempel ligger långt ifrån närmaste sjukhus.

Hur kan dina resultat användas i framtiden?

Nu när dessa nya tekniker har utvecklats och visats vara användbara i ett småskaligt labbsammanhang hoppas jag att framtida arbete kan fokusera på att utvärdera och förbättra deras användbarhet i verkliga kliniska situationer. Långsiktigt är förstås min förhoppning att dessa tekniker kan visa sig vara användbara verktyg för point-of-care-diagnostik världen över.

Innehållsansvarig:webmaster@cbh.kth.se
Tillhör: Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)
Senast ändrad: 2019-03-08