Till innehåll på sidan

Kemiutbildningar får miljoninvestering för att utveckla skoglig utbildning

Utvecklingen av vad träd som råvara kan användas till går snabbt framåt. Därför ska även KTH:s kemiutbildningar uppdateras för att hålla jämna steg med forskning och industri. Foto: Manfred Antranias Zimmer
Publicerad 2019-12-17

Med hjälp av pengarna kan nu KTH:s kemiutbildningar anpassa sina kurser ännu mer mot ny hållbar teknik där råvaror från skogen står i centrum.

Institutionen för Fiber- och polymerteknologi vid KTH har tilldelats 2 970 000 kronor av stiftelsen Ljungbergsfonden. Målet med investeringen är att KTH:s kemiutbildningar ska kunna fortsätta utveckla kurser inom hållbara och förnyelsebara material från skogsindustrin.

– För industrin är det superviktigt att KTH kan fortsätta utbilda ingenjörer som kan bidra till utveckling av teknik med skogsråvaror som grund. Nu kan trä exempelvis användas till både kläder och inom medicinsk kemi. Det är spännande att se vilka nya områden som utvecklas härnäst, säger Sara Jons, vd på Ljungbergsfonden.

Monica Ek, professor i träkemi, står i en labbsal.
Monica Ek, professor i träkemi, ser flera möjligheter med investeringen – exempelvis uppdaterad kurslitteratur och fler studiebesök för studenterna.

Monica Ek, professor i träkemi, ser flera möjligheter med investeringen – exempelvis uppdaterad kurslitteratur och fler studiebesök för studenterna. Foto: Jon Lindhe

Just nu händer mycket inom kemi kopplat till skogsindustri. Tidigare låg stor vikt på traditionell förpackningsindustri, men fokus har nu även hamnat på andra områden där råvaror från skogen kan användas - exempelvis inom textilindustri och kolfiber, där lignin från trä kan ersätta råolja.

Investeringen gör det möjligt för kemiprogrammen att fortsätta utveckla spetsutbildning inom förnyelsebara material. Delar av pengarna kommer att gå till att lägga till och utöka institutionens egenskrivna kurslitteratur. Exempelvis med nya kapitel om nanocellulosa och ligninapplikationer, som är några av de mest intressanta områdena inom förnyelsebara material just nu.

– Det har hänt så mycket på senare år vad gäller hållbarhet, ett cirkulärt samhälle och återvinning. Då är det viktigt att vi hänger med och aktualiserar vårt utbildningsmaterial, så att studenterna får modern kunskap tillsammans med äldre kärnkompetens, säger Monica Ek, professor i träkemi.

Ökat intresse för förnyelsebara material från skogen

Vid millennieskiftet var intresset lågt för kompetensinriktning mot massa och pappersrelaterad specialisering. I dag nästan tjugo år senare har trenden vänt och intresset för kemi, miljö, hållbarhet och förnyelsebara material ökar kraftigt. Föregående läsår 2018/2019 var ett rekordår vad gäller antagna studenter till masterprogrammet Makromolekylära material, där skogsindustriell material- och processutbildning ingår.

Uppdateringarna av kursmaterial kommer främst beröra just Makromolekylära material samt civilingenjörsprogrammet Teknisk kemi. Förhoppningen är att även fler KTH-utbildningar ska kunna innehålla moment som medvetandegör skogsindustrin och dess möjligheter inom material, energi och kemikalier.

Förutom uppdaterad litteratur hoppas Monica Ek även att pengarna kan gå till fler videofilmade moment och en utökad satsning på studiebesök för studenterna.

– Jag upplever att teknologer i allmänhet är svältfödda på att besöka arbetsplatser. I våra kurser får studenterna regelbundet göra studiebesök till ett flertal olika arbetsplatser, inte minst till vår strategiska partner Stora Ensos produktionsanläggningar. På så sätt kan studenterna få inspiration kring vad de kan jobba med efter examen, säger hon.

Text: Kenneth Carlsson

Innehållsansvarig:webmaster@cbh.kth.se
Tillhör: Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)
Senast ändrad: 2019-12-17