Till innehåll på sidan

Linnea Nilebäck, Proteinvetenskap

Expanded knowledge on silk assembly for development of bioactive silk coating

Linnea Nilebäck.
Publicerad 2019-02-03

Linnea Nilebäck försvarade sin avhandling "Expanded knowledge on silk assembly for development of bioactive silk coating" den 1 mars 2019.

Vad handlar din avhandling om?

Den undersöker hur man kan använda rekombinanta spindelsilkesproteiner för att göra ytbeläggningar på biomedicinska material. Genom att funktionalisera silket med bioaktiva motiv och domäner kan beläggningarna interagera specifikt med celler och biomolekyler.

Har den någon koppling till KTH:s hållbarhetsmål och de globala målen för hållbar utveckling?

Hållbarhet handlar om att hitta långvariga lösningar, och en del av det här avhandlingsarbetet har fokuserat på att använda alternativ till antibiotika för att ta fram hållbara strategier för att behandla infektioner som kringgår problematiken med antibiotikaresistens.

Hur kan dina resultat användas i framtiden?

Bioaktiva silkesbeläggningar skulle kunna användas på en mängd olika biomaterial och implantat för att förbättra deras egenskaper, till exempel genom att stötta läkningsprocessen och bidra till att materialet accepteras väl av kroppen.

Innehållsansvarig:webmaster@cbh.kth.se
Tillhör: Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)
Senast ändrad: 2019-02-03