Till innehåll på sidan

Nytt verktyg för att skapa tillräcklig evidens

– Verktyget kan effektivisera utvecklingsarbetet i alla steg, från idé till design, planering, samarbete, utbildning, träning och kommunikation, säger Adam Darwich. Foto: Jon Lindhe, KTH
Publicerad 2024-01-16

Håller din idé för den svenska sjukvårdens krav? Nu kan du testa din innovation på ett tidigt stadium med hjälp av en interaktiv pdf.

– Det är en komplex och kostsam process att skapa nödvändig och relevant evidens för medicintekniska lösningar. Ofta är det otydligt vilken typ eller nivå av evidens som krävs och fokus ligger sällan på patienter eller användare, säger Adam Darwich.

Adam Darwich och Bertil Guve, universitetslektorer på KTH, har tillsammans med Danderyds sjukhus, Karolinska Institutet och Swedish Medtech kartlagt hur den svenska sjukvården bedömer och utvärderar medicintekniska innovationer inom området rehabilitering.

Kartläggningen resulterade i ett nytt verktyg, en interaktiv pdf. Med hjälp av frågor leds innovatören framåt.

– Verktyget kan effektivisera utvecklingsarbetet i alla steg, från idé till design, planering, samarbete, utbildning, träning och kommunikation. Det kan också användas som inspiration inför klinisk prövning och hälsoekonomiska studier, säger Adam.

Målgrupp för verktyget är innovatörer på mindre företag, startups, universitet och verksamheter inom hälso- och sjukvården.

Adam Darwich och Bertil Guve ser fram emot att fortsätta utveckla verktyget i projektet som stöttas av Medtech4Health.

– Medicinteknik är ett mycket brett område. Vi startade med att fokusera på rehabilitering. Framöver ska vi även utforska hur vi kan stötta evidensgenerering för e-hälsolösningar och vilka utmaningar som är specifika för dessa produkter, säger Adam Darwich.

Text: Leena Höijer

Läs mer om och ladda ner The Evidence Generation Tool

Innehållsansvarig:webmaster@cbh.kth.se
Tillhör: Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)
Senast ändrad: 2024-01-16