Till innehåll på sidan

Projekt för minskade utsläpp från jordbrukssektorn beviljat miljonstöd

Shareq Mohd Nazir.
Shareq Mohd Nazir.
Publicerad 2020-08-13

Ett forskningsprojekt för att minska utsläppen från jordbruket har beviljats stöd på 13.8 miljoner kronor från Energimyndigheten. ”Energieffektiv negativa utsläpp från
jordbrukssektorn” är ett gemensamt projekt mellan Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Uppsala universitet (UU).

– För att påskynda våra ansträngningar för att uppnå klimatmålen måste vi tänka längre än att bara minska koldioxid. Projektet identifierar potentialen för energieffektiv minskning av tre stora växthusgaser (CO2, CH4, N2O) från luften i ett enda system, säger projektledare Shareq Mohd Nazir, biträdande lektor i kemiteknik på CBH-skolan.

Det övergripande målet med projektet är att ta fram ett system för att minska växthusgaserna genom direkt luftinfångning, DAC (Direct Air Capture) som ur ett kostnadsperspektiv ska kunna konkurrera med koldioxidlagring från biomassa, så kallad BECCS (Bio-energy with carbon capture and storage).

Det tvärvetenskapliga forskningsprojektet omfattar tre doktorandprojekt och kommer att resultera i tre doktorsavhandlingar. De tre doktoranderna från KTH, SLU och UU är med i gemensamma programaktiviteter, regelbundna möten och har ett gemensamt kurspaket inom ramarna för Forskarskolan Energisystem. Som fallstudie har doktoranderna Gotland och färdplanen Energipilot Gotland , som samordnas av Energimyndigheten och syftar till att Gotland ska nå energi- och klimatmålen tidigare än övriga Sverige.

– I samarbete med Uppsala universitet och Svenska jordbruksuniversitetet kommer vi att studera den tekniska, ekonomiska och miljöpolitiska potentialen för det föreslagna konceptet inom jordbruks- och jordbrukssektorn. Resultat från projektet bör lägga grunden för en framtida teknik som kan ta bort flera växthusgaser från luften, säger Shareq Mohd Nazir.

Innehållsansvarig:webmaster@cbh.kth.se
Tillhör: Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)
Senast ändrad: 2020-08-13